Fibromyalgie-nieuws: meer inzicht in brein, pijnverwerking, neurotransmitters en vitaminen

In dit artikel vind je het meest recente fibromyalgienieuws. Fibromyalgie-patiënten pakken prikkels anders op; het brein blijft in de ‘aan’-modus staan. Welke rol spelen vitaminen en neurotransmitters in deze zintuiglijke stoornissen in het brein van de FM-patiënt?

Het brein van fibromyalgie-patiënten pakt stimuli anders op. Het schakelt nooit uit, maar blijft ‘aan’ staan.

Fibromyalgie, nieuws over pijn, brein en neurotransmitters

Fibromyalgie wordt het best omschreven als wijdverspreide musculoskeletale pijn. Maar vermoeidheid, stijfheid en een doof gevoel in bepaalde lichaamsdelen zijn er ook bij betrokken. En tevens hoofdpijn, slaapstoornissen en stemmingswisselingen.

Brein fibromyalgie-patiënt overweldigd met informatie

Hersenen willen te veel doen

Fibromyalgiepatiënten hebben niet zelden last van mistig denken (hersenmist). Maar ze denken zeker niet te weinig, eerder te veel. Nieuwe studie suggereert dat FM-patiënten overweldigd worden met informatie. 1

Belangrijke supplementen die de klachten van fibromyalgie verminderen

 Voeding die de klachten verlicht bij fibromyalgie

Recent fibromyalgie-nieuws op een rij

In deze studie wilden de onderzoekers bepalen of hoe FM patiënten reageren op onschuldige prikkels: zetten ze hun brein ‘uit’ of blijft het brein in de ‘aan’-modus?

Er zijn veel soorten stimuli, maar bij deze studie werd geluid gebruikt om het brein van de patiënten te testen. De deelnemers kregen een helm op het hoofd, oordopjes in en keken gelijktijdig naar illustraties uit een kinderboek. Ondertussen kregen ze kleine geluiden te horen en werden de elektrische signalen gemeten in het brein. Normaal gesproken laat het brein dit soort signalen na verloop van tijd gaan: als er gewenning is ontstaan gaat over tot andere dingen. Wanneer –in plaats hiervan- de signalen ook na verloop van tijd nog sterk opgevangen worden, houdt dit in dat het brein ‘vast zit.’

Brein blijft gefixeerd op onbelangrijke stimuli

Dit laatste bleek bij FM-patiënten het geval: hun brein bleef gefixeerd op de geluiden. Er werd geen normaal patroon van gewenning gezien. Concentratie is niet mogelijk, wanneer een brein niet in staat is om de aandacht weg te trekken van onschuldige stimuli.

Hersenen kunnen pijn producerende routes niet afremmen
Bij FM pakken de hersenen gewenning niet op

Het gegeven dat het brein van FM-patiënten niet tot gewenning in staat lijkt, is een interessant gegeven. Het impliceert dat het FM-brein ook niet kundig is om pijn producerende routes te remmen. Andere studies laten ook zien, dat het netwerk in het brein –speciaal ontworpen om prikkels af te remmen- bij FM-patiënten… afgeremd is. Ditzelfde verschijnsel wordt gezien bij mensen met migraine en het prikkelbare darmsyndroom. In dit geval komt chronische pijn met een toegevoegd iets: een inefficiënt brein dat makkelijk overweldigd raakt.

FM, chronische vermoeidheid, migraine en prikkelbare darmsyndroom

Het mechanisme hierachter is nog niet duidelijk. Bij migraine zijn het mogelijk problemen in de thalamus die de overgevoeligheid veroorzaken. Eén taak van de thalamus is het uitfilteren van onnodige informatie, voordat informatie naar de hoger gelegen breingedeelten gaat. Zonder filtering raakt het brein overweldigd door stimuli. Deze thalamusproblemen zijn dan ook weer gezien bij mensen met FM en chronische vermoeidheid. Maar of dit nu de issue is, is nog onzeker.

Andere studies suggereren namelijk dat de hersenen van FM-patiënten simpelweg moeite hebben met het decoderen of uitpluizen wat er met een stimulus gedaan moet worden, met andere worden: ze weten niet in welk ‘mandje’ ze stimuli moeten plaatsen. Zo liet een studie uit 2015 zien dat de zintuiglijke verwerking van het brein onder presteerde. Dit vertraagde de reacties in de lager gelegen breingedeelten en ging gepaard met een toegenomen activiteit in de hoger gelegen gedeelten. Dit patroon wordt dan ook weer gezien bij migraine en wijst erop dat de hoger gelegen breingedeelten worstelen om (slechte) informatie te interpreteren die via de zintuigen komt.

Bij FM-patiënten lijkt er dus eerder een probleem te spelen met het indammen van pijn en gevoel, dan met pijnproductie. Omdat de pijnroutes in de hersenen razendsnel op een prikkel (verwonding) horen te reageren, staan ze altijd paraat. Het probleem bij fibromyalgie is dat ze niet uitgeschakeld kunnen worden.

Zintuiglijke remming en het centrale zenuwstelsel

B12, B11, serotonine en gamma-amino boterzuur belangrijk
Neurotransmitters serotonine en gamma-amino boterzuur

Dit lijkt ook aan de hand te zijn met zintuiglijke remming en het centrale zenuwstelsel. Het brein schakelt de aandacht op onschuldige stimuli niet uit en het parasympatische zenuwstelsel komt niet in actie om het sympathische en het vecht- of vlucht systeem te dempen. De neurotransmitters serotonine en gamma-amino boterzuur zijn dempende neurotransmitters, en bij FM-patiënten is hiervan een tekort gezien.

Breingolven die gelinkt zijn aan pijn

Een andere recente studie meldt dat er bij FM-patiënten een toegenomen frequentie is in ritmische breingolven in hersengedeelten die aan pijnmodulatie en pijngradatie gelinkt zijn. Deze studie bevestigt het bewijs van de afwijkende verwerking van zintuiglijke signalen en indiceert dat interventies die de ritmiciteit van deze neurale signalen reguleren, de pijn kan verlichten.  2 3

De analyse toonde dat de theta, beta en gamma oscilaties krachtig waren. Maar een vierde oscilatie, de alfapiek, was vertraagd. Middels de MRI konden de verstoringen in specifieke hersengedeelten gelokaliseerd worden.

Hogere klinische pijnscores

Ook was er toegenomen activiteit in hoge frequenties van beta en gamma oscilaties in twee hersengedeelten –de dorsolaterale prefrontale cortex en de orbitofrontale cortex. Dit stond in verband met hogere klinische pijnscores. De hersengedeelten die betrokken zijn bij cognitieve en emotionele verwerking van pijn, plus de abnormale activiteit in deze regio’s, kunnen het verschijnsel van niet-aflatende pijnwaarneming verklaren. Deze studie ondersteunt andere observaties waaruit geconcludeerd is dat thalamocorticale disritmie aan veel pijnstoornissen ten grondslag ligt.

Rol van vitamine B12 en foliumzuur

Zintuiglijke stoornissen door een tekort

De vitamine B12 en B11 spelen in dit remmingsproces ook een belangrijke rol. Een tekort aan vitamine B12 zorgt voor zintuiglijke stoornissen. Zowel B12 en in iets mindere mate B11 zijn onmisbaar voor de synthese van methionine. Methionine is een aminozuur die in verband staat met hersenschade en cognitieve stoornissen. 4 Foliumzuur is ook cruciaal voor de celontwikkeling en metabolisme.

Het kan een van de redenen zijn dat symptomen van fibromyalgie verbeteren door deze twee vitaminen.

Effect van de vitaminen

Onderzoek uit 2015 toont dat B12-injecties in combinatie met foliumzuur (B11) daadwerkelijk effect hebben bij mensen met fibromyalgia en Myalgische Encefalomyelitie (chronische vermoeidheid/CVS). 5

ME heeft sommige of dezelfde karakteristieken als fibromyalgie.  Zowel fibromyalgie als myalgische encefalomyelitie verstoren de uitvoering van dagelijkse taken ernstig, en verminderen zo de kwaliteit van leven.

Patiënten met myalgische encefalomyelitie reageren goed op regelmatige B12 injecties in combinatie met foliumzuur oraal. In de studie analyseerden onderzoekers ME-patiënten die een keer per week een injectie kregen, voor de duur van 6 maanden tot een paar jaar. Het bleek dat 80% van de patiënten die hier goed op reageerden ME hadden en bij patiënten die hier mild op reageerden, had 52% fibromyalgie en ME. De 80% meldde zich ‘heel erg goed’ te voelen.

De mensen die goed op de B12 en B11 reageerden kregen langere tijd hogere doses, en ook een hogere dagelijkse dosis foliumzuur (oraal). De meeste van hen gebruikten geen sterke pijnstillers om de symptomen te behandelen. Van de mensen die mild op de injecties en orale B11 reageerden, gebruikte 70% pijnstillers en rapporteerde dit percentage meer pijn en ongemak.

Experts suggereren aan de hand hiervan, dat pijnstillers (analgetica) de behandeling met B12 en B11 verstoren. Ook bleek dat veel van de ‘goede reageerders’ behandeld werden met schildklierhormonen, wat mogelijk ook bijdroeg aan de positieve uitwerking van beide vitaminen.

Hier staan evaluaties met betrekking tot vitamine B12-injecties van patiënten met diverse klachten.

Angst en depressie, B12 en B11

Een tekort aan de vitaminen B12 en B11 relateert ook aan angst en depressie. 6

Behalve de genoemde symptomen hebben veel FM-patiënten ook last van depressie en angst, zo blijkt ook weer uit recente uitkomsten van een onderzoek van NewLifeOutlook (een organisatie voor chronisch zieken). 8

Bij dit onderzoek waren 671 FM-patiënten betrokken, waarvan meer dan 63% meldde gediagnosticeerd te zijn met depressie. Van de patiënten was 58% gediagnosticeerd met angst. Dat de klachten van FM-patiënten in twijfel getrokken worden door gezondheidsexperts, vrienden en familie bleek een belangrijke bijdrage te leveren aan de neerwaartse spiraal.

“Het is moeilijk om met een ziekte om te gaan, wanneer mensen om je heen niet begrijpen waar je dagelijks doorheen gaat. Dit draagt bij aan pijn, angst en depressie,” zei een deelnemer.

Een andere noemde: “Ïk heb te maken met artsen, vrienden en familie die niet eens moeite doe nom hun twijfels te verbergen en die mijn symptomen zelfs afdoen als gewone dagelijkse worstelingen.”

Betere en snellere diagnose, meer begrip

Het is dus nog altijd belangrijk voor behandelaars om meer informatie en kennis te verkrijgen omtrent de ziekte, zodat betere en snellere diagnose mogelijk is. En überhaupt een diagnose; dit helpt mogelijk om de gevoelens van zorgen, angst en depressie bij patiënten te verlichten, ook met het oog op het onbegrip waar zij tegen aan lopen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste FM-patiënten niet het hoofd laten hangen: ze eten gezonde voeding, zorgen voor milde beweging, en maken de nachtrust hun prioriteit.

Eerder deed de University of Manchester ook een onderzoek naar angst en depressie onder FM-patiënten en kwam met ongeveer dezelfde bevindingen.9 Bij het onderzoek waren 2985 mensen betrokken, in de leeftijd van 25-69 jaar.  Pijn en vermoeidheid leken meer voor te komen bij FM-patiënten die ook angst en depressie ervaarden.

Serumspiegels, geen verschil

Diagnose van fibromyalgia zal vooral door een juiste inschatting en evaluatie van de symptomen moeten gaan of een MRI scan. Een probleem voor diagnose kunnen namelijk de serumspiegels zijn. Een recente publicatie in Cytokine 10 laat zien dat er tussen serumspiegels van verschillende biomarkers van vrouwen met FM en gezonde vrouwen geen verschil te zien is. In de studie werden de cytokine-spiegels, oxidatieve stress markers en BDNF-factor (neurotrophic factor, een zenuwcelstimulerende factor) gemeten van FM-patiënten. De patiënten voldeden allemaal aan de diagnostische criteria voor FM.

Gemeten werden IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alfa, thiobarbituric-zuur reactieve stoffen, proteïne carbonyl en BDNF. Evaluatie vond plaats via Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Beck Depression Inventory (BDI), en Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). De kwaliteit van leven was ernstig aangetast, en een groot percentage vertoonde tekenen van depressie (82.7-87%).

Echter, in bijna alle biomarkers was geen verschil met de biomarkers van gezonde vrouwen. Met uitzondering van IL-10, deze was hoger bij de FM-patiënten. IL-10 is een cytokine met anti-hyperalgetische en anti-allodynische eigenschappen die voorkomt als compensatiemechanisme door ontstekingscytokinen zoals TNF-alfa, IL-6 en IL-1.

Volgens de National Fibromyalgia Association is fibromyalgia een langdurige en ontkrachtende conditie, die gepaard gaat met wijdverspreide pijn en vermoeidheid. 11


Update september 2016:

Zwemmen net zo effectief als lopen bij pijn verlichting

Zwemmen is net zo effectief als lopen bij het verlichten van pijn en het verbeteren van de kwaliteit van het leven, bij fibromyalgie. Dit bleek uit een studie onder 75 vrouwelijke fibromyalgie-patiënten met een overwegend zittende leefstijl. De auteur van de studie, professor reumatologie J. Natour (Federal University of São Paulo) zegt: “Lichamelijke activiteit is een essentiële factor bij de behandeling. Veel studies toonden dat low-impact aerobics oefeningen het meeste voordeel geeft. Maar niet iedereen is hiertoe in staat, dus keken we naar alternatieven.”

De positieve uitwerking van lopen bij fibromyalgie is al gebleken, en nu blijkt zwemmen dezelfde uitwerking te hebben. De auteur meldt dat het ook een perfecte optie is voor patiënten die zowel fibromyalgie als artrose hebben. Een artikel in Nature (2003) liet zien dat lopen beter is dan stretchen als het gaat om pijnvermindering, depressievermindering en emotionele aspecten van de ziekte. Aan de studie deden 75 vrouwen mee met een zittende leefstijl in de leeftijd van 18-60 jaar. De vrouwen werden verdeeld in twee groepen: een zwemgroep en een wandelgroep. Beide groepen deden hun activiteit 3x per week, voor de duur van 12 weken. De duur van de activiteit was telkens 50 minuten.

  • Pijn intensiteit nam met de helft af in de loopgroep, en er was nog een iets hogere afname in de zwemgroep. (op een schaal van 0 tot 10, resp. van 6.2 naar 3.6 en van 6,4 naar 3.1) Een verlaging van minimaal 2 punten wordt als significant gezien, zegt prof. Natour.
  • De sociale interactie verbeterde. De questionnaire die gebruikt werd was de Short-Form Health Survey (SF-36). Sociale interactie steeg van 50 naar 80 in de zwemgroep en in de loopgroep van 52 naar 72.
  • Mentale gezondheid steeg van 55.7 naar 68 in de zwemgroep en van 51.1 naar 66.8 in de loopgroep. Deze schalen liepen van 0 tot 100.
  • Ook spierkracht en zuurstofopname waren toegenomen

© 2016.GoedGezond.


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!