Monsanto GMO-sojabonen met pesticidecocktails goedgekeurd

De import en bewerking van GMO-soja bonen –bewerkt met Monsanto’s Roundup- is goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze introductie komt na debatten over de veiligheid van herbicide glyfosaat. Er is weinig gezonds aan deze sojabonen.

GMO-sojabonen

De bonen bevatten een pesticidecocktail van schadelijke chemische stoffen. Nu eten we meestal al sojaproducten waar nauwelijks een normale sojaboon aan te pas is gekomen. Rond 2017 is het grootste gedeelte van de soja-voedingsproducten geproduceerd van de Monsanto sojaboon met pesticidecocktail.

De Europese Commissie meldt hierover op 22 juli: “Vandaag hebben we drie GMO’s voor voeding goedgekeurd (sojaboon MON 87708 x MON 89788, sojaboon MON 87705 x MON 89788 en soybean FG 72). Deze zijn alle drie door een autorisatieprocedure gegaan, waaronder een wetenschappelijk onderzoek door EFSA.”

De goedgekeurde bonen bevatten Monsato’s Roundup Ready 2 Xtend.

Dankzij de Europese Commissie mogen deze bonen nu gebruikt worden in dier- én consumentenvoeding. De autorisatie is tien jaar geldig.

Hoewel sojabonen die bewerkt zijn met Roundup Ready 2 Xtend glyfosaat en andere herbiciden zoals dicamba bevatten, is het gebruik van dicamba in sojabonen nog niet goedgekeurd door de EPA (De Amerikaanse voedsel- en waren autoriteit).

Niet alleen Europa, ook top importeur China heeft de bonen goedgekeurd. Monsanto is nu van plan op miljoenen hectares in de US soja te verbouwen voor exportdoeleinden. Alles is nu rond, zodat het ‘systeem’ in 2017 in volle gang is.

Supergewassen via Monsanto’s ‘Roundup Ready Xtend crop system’

De nieuwe GMO-oogsten met dicamba/glyfosaat cocktails maken deel uit van Monsanto’s ‘Roundup Ready Xtend crop system’. Dit systeem is ontwikkeld om supergewassen te telen in combinatie met de glyfosaatbiocide.    (bron1, 2)

Dicamba werd in 1967 goedgekeurd en staat in hoge mate in verband met kanker en geboortedefecten in agrarische families, volgens de regering en wetenschappelijke studies. Consumenten-, gezondheids-, milieu-, en agrarische organisaties hebben vurig weerstand geboden tegen het Xtend systeem.

Europa is de tweede grootste sojaboon-consument en is afhankelijk van de bonen voor de vraag naar vlees- en zuivelproducten. Europa is niet in staat om zoveel soja te produceren (minder dan 1 miljoen ton per jaar), en daarom importeert het jaarlijks 35 miljoen ton volgens de World Wide Fund for Nature.

Al zou de EPA het gebruik van dicamba op de gifbonen goedgekeurd hebben –wat nog niet is gebeurd- dan zou het van weinig betekenis zijn. Zo laat EPA pesticiden-mixen op voedingsproducten gewoon toe, ongeacht toxiciteit. Dit blijkt uit een rapport van deze maand. EPA negeert –net als de EFSA- de gevaren van pesticidencocktails. 1

Pesticidegebruik in Europa niet afgenomen, integendeel

Europeanen hebben van de EFSA, het ‘onafhankelijk’ onderzoeksinstituut dat de Europese Commissie adviseert, niet veel te verwachten. Een rapport echter meldt dat bij meer dan 60% van de EFSA-panelleden belangenverstrengeling speelt.  Een ander rapport, die dit jaar uitkwam, meldt dat het gebruik van pesticidecocktails op groenten en fruit in Europa niet afgenomen, maar toegenomen is. De Nederlandse aardappels, uien en sla blijken bijvoorbeeld enorme pesticidecocktails te zijn. Pesticiden werden op 97% van het fruit en groente gevonden, waarop de EFSA oordeelde ‘dus veilig.’ Ook horen we hier en daar beweringen dat glyfosaat ongevaarlijk is.

Glyfosaat in de voedselketen

ontbijt

In de loop der tijd zijn er tal van  studies uitgekomen, waaruit blijkt dat glyfosaat schadelijk voor de gezondheid is. De bewering ‘glyfosaat is veilig’ kan voortkomen uit het besef dat de betrokkenheid van glyfosaat in de voedselketen al vergevorderd is, en dat de consumenten gerustgesteld moeten worden. 10x Ontbijtproducten met duidelijke sporen van glyfosaat.

Glyfosaat en ziekten

In juni verscheen review nr. 5 (Glyphosate pathways to modern disease V: Amino acid analogue of glycine in diverse proteins) van wetenschappelijke literatuur omtrent glyfosaat, en het verband tussen deze herbicide en een brede reeks van ziekten. 2

Hierin is te zien dat ziekten ontstaan doordat de chemische stof de DNA functie verandert. De International Cancer Agency is er dan ook allesbehalve blij mee. 3

Volgens de review handelt glyfosaat als een glycine en wordt het in peptiden ingesloten tijdens de proteïnesynthese. Tijdens dit proces wordt een aantal proteïnen veranderd die afhankelijk zijn van de opgeslagen glycine voor een correcte functie. Volgens de auteur staat de vervanging van glyfosaat voor glycine in verband met onder andere diabetes, astma, Alzheimer, ALS en Parkinson’s.

Dus hoezeer men ook roept dat glyfosaat ‘veilig, niet-toxisch en veiliger dan andere chemicaliën’ is, de stof heeft een desastreuze impact op mensen en het milieu. 4

In 2015 werd glyfosaat door de World Health Organization’s Internation Agency for Research on Cancer geclassificeerd als een mogelijk carcinogeen voor de menselijke gezondheid. 5 Een publicatie enkele maanden later van Environmental Health News liet weten dat een kleine blootstelling aan glyfosaat al tot nadelige effecten voor de nieren en lever leidt. 6

© 2016, GoedGezond