Overgewicht maakt het brein 10 jaar ouder

OEDGEZOND.INFO
Het brein van mensen met overgewicht veroudert sneller. Veranderingen in de volume van de witte stof in het brein vinden 10 jaar eerder plaats dan bij slanke mensen. Deze veranderingen staan in verband met de bekende ‘ouderdomsziekten’.

Overgewicht versnelt veroudering van brein

De witte stof in het brein is onder andere voor de informatieoverdracht
Dat het menselijk brein krimpt naarmate men ouder wordt is niet abnormaal. In toenemende mate erkennen wetenschappers nu ook dat overgewicht de start en progressie van breinveroudering in gang zet.
Bij te zware mensen van middelbare leeftijd zijn veranderingen in de witte stof zichtbaar die gelijk staan aan de veranderingen bij dunnere mensen die 10 jaar jonger zijn. Dit meldt Journal Neurobiology of Aging. Witte stof is verantwoordelijk voor informatieoverdracht en grijze stof voor de verwerking van informatie.

Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience wierf 473 deelnemers voor deze studie, tussen de 20 en 87 jaar. Onderzoekers keken naar de impact van overgewicht op de hersenstructuren.

Overgewicht: minder witte stof in brein

Een 10 jaar ouder brein door overgewicht, vanwege verlies van witte stof. Uit eerdere studies blijkt dat overgewicht ook voor een afname van grijze stof zorgt.

Er werden twee categorieën gemaakt: slanke mensen en mensen met overgewicht. De verschillen in volume van de witte stof waren aanzienlijk.

De totale hoeveelheid witte stof in het brein was bij mensen met overgewicht was een stuk lager dan bij slanke mensen. Aan de hand hiervan berekende het team dat het volume van de witte massa van een persoon met overgewicht op de leeftijd van 50 jaar gelijk staat aan het volume van een slank persoon van 60 jaar.

Dit fenomeen werd alleen gezien vanaf de middelbare leeftijd, wat indiceert dat het brein kwetsbaarder is vanaf die leeftijd.

“Terwijl ons brein veroudert, krimpt het. Het is echter niet duidelijk waarom er bij mensen met overgewicht een grotere reductie is in de hoeveelheid witte stof. We kunnen alleen maar speculeren of overgewicht dit veroorzaakt, of dat overgewicht een gevolg is van veranderingen in het brein,” aldus de auteur van de studie.

Ouderdomsziekten niet langer gerelateerd aan ouderdom

We leven in een maatschappij waarin obesitas de overhand begint te nemen. Het is dus essentieel om te begrijpen hoe deze twee factoren met elkaar in verband staan. De gevolgen voor de gezondheid zijn ernstig. De ziekten die zo lang bekend staan als ‘ouderdomsziekten’, hebben steeds minder met de feitelijke leeftijd te maken. Ze doen zich op steeds jongere leeftijd voor en de factor overgewicht is een van de grote spelers bij dit verschijnsel.

De onderzoekers waarschuwen dat dit verschijnsel in verband staat met diabetes, kanker en hartaandoeningen. Bij overgewicht loopt men 10 jaar eerder het risico om deze ziekten te ontwikkelen.

“Het feit dat deze verschillen zich manifesteren vanaf de middelbare leeftijd, doet de vraag rijzen of we niet extra kwetsbaar zijn op deze leeftijd. Het is belangrijk om te weten of deze veranderingen om te keren zijn door gewichtsverlies. De kans is groot dat dit inderdaad zo is.”

Waarom is de witte stof in het brein belangrijk?

De witte stof in de hersenen is lange tijd deels genegerd geweest. De wetenschap richtte zich meer op de grijze stof. De witte stof is gespecialiseerd in connectiviteit en linkt neuronen binnen en tussen de grijze stof. Dit bepaalt hoe we mentaal functioneren.

De witte stof bevat de lange uitlopers (de axonen) van deze zenuwcellen. De uitlopers van de zenuwcellen zijn omwonden door speciale isolerende cellen die een witte substantie bestaande uit eiwitten en vetten bevatten. Deze witte substantie is myeline en hieraan ontleent de witte stof haar naam. Het is de vettige bekleding die de betreffende gedeelten een wittige nuance geven.

Ook milde achteruitgang is een voorteken

Bij het ouder wordende brein neemt de witte stof af. Bij een autopsie studie van hersenen van 20 tot 90 jaar oud, was het verlies van witte stof 28%, en van grijze stof 12%. 1 Dit grotere verlies van witte stof kan leiden tot een vertraagde informatie verwerking, verminderde aandachtspanne en vergeetachtigheid. 2 Het kan ook de overgang van een normaal werkend brein naar dementie en een beroerte betekenen. 3 Zelfs een milde cognitieve achteruitgang kan een voorteken van Alzheimer zijn. 4

Omkeerbaar

Hoewel de onderzoekers van de studie in Journal Neurobiology of Aging nog niet hebben vastgesteld of het verlies van witte stof omkeerbaar is, is dit in sommige studies wel aangetoond. Zoals bij verlies van witte massa door alcoholgebruik, slaapapneu of anorexia.   6 7 8 De prognose is optimistischer dan voor verlies van grijze massa -vooral bij een vroege aanpak.