Darmbacteriën keren autisme gerelateerd sociaal gedrag om

De darmbacterie Lactobacillus reuteri brengt verandering in autisme gerelateerd antisociaal gedrag, meldt Cell. De bevindingen zijn intrigerend: introductie van deze bacteriesoort herstelt gedragssymptomen van ASS en keert ze om, zodat er normaal sociaal gedrag plaatsvindt.

Sociale interactie door darmbacteriesoort

Dit bleek uit een studie op muizen. Volgens studieauteur Shelly Buffington kunnen de bevindingen gebruikt worden om ASS (autisme spectrum stoornis) en andere neuro-ontwikkelingsstoornissen ook bij mensen te behandelen. 1

Lactobacillus reuteri zit onder andere in menselijke borstvoeding en verbetert antisociaal gedrag. Muizen die voorheen geen interactie met elkaar hadden, communiceerden normaal met elkaar dankzij L. reuteri.

Vetrijk dieet moeder verandert sociaal gedrag kind

Een vetrijk dieet van de moeder, verandert het sociale gedrag van het nageslacht en brengt lange termijn veranderingen teweeg in het darm microbioom van het nageslacht.

In de studie werd een reeks experimenten gedaan, waaronder een fecale transplantatie in bacterievrije muizen. Zo werd bekeken hoe de veranderingen in het microbioom van het nageslacht het sociale gedrag bepalen.


Meer informatie over invloed darmflora moeder op darmflora kind

Hoe voeding darmflora een leven lang beïnvloedt

Darmbacteriën moeder bepalend voor immuunsysteem van baby


Lactobacillus reuteri ontbrak het meest

De resultaten toonden dat een of meer bacteriesoorten belangrijk zijn voor normaal sociaal gedrag. Deze soorten ontbraken in het darm microbioom van de moeders die vetrijk aten. De bacteriesoort die het meest ontbrak in het moeder’s microbioom was Lactobacillus reuteri.

Intrigerend: L. reuteri creëert het ‘sociale hormoon’

Deze bevinding is intrigerend, omdat uit eerdere studies blijkt dat L. reuteri voor een toename van de oxytocine spiegel zorgt. Oxytocine wordt ook wel het ‘sociale hormoon’ of ‘knuffelhormoon’ genoemd, omdat het een belangrijke rol speelt bij de modulatie van sociaal gedrag bij zoogdieren.

In de huidige studie werd onderzocht of de introductie van de bacterie in de darmen van het nageslacht voldoende was om de sociale gebrekkigheden om te keren.

  •  Toen het sociale gedrag geanalyseerd werd, bleek het hersteld te zijn. L. reuteri bleek in staat te zijn om sociale gebreken om te keren.

Lactobacillus reuteri zorgde voor een significante toename van het aantal oxytocine-producerende cellen in de hersenen van het nageslacht. De studieauteur denkt dat dit komt door een sociaal interactie-gerelateerde plasticiteit in een beloningscentrum in het brein.

Volgens deze bevindingen kan een vetrijk dieet van de moeder veranderingen in het microbioom van de darmen veroorzaken, die het sociale gedrag van het nageslacht ten positieve beïnvloedt. Ook kan toediening van L. reuteri gebreken herstellen.

Darmflora, een belangrijke speler bij sociaal gedrag

Dit voegt toe aan het groeiende bewijs dat het darm microbioom een belangrijke speler is als het op gedrag aankomt en dat probiotica potentie heeft als behandeling van gedragssymptomen die in verband staan met neuro-ontwikkelingsstoornissen.

Buffington:

“Communicatie tussen de darmbacteriën is complex, en we begrijpen er nog niet alles van. Maar we weten dat het bidirectioneel en veelzijdig is. Geen systeem werkt geïsoleerd, er is een aanzienlijke hoeveelheid moleculaire communicatie. Een primaire mediator tussen de darmen en het brein is de nervus vagus, die voorziet in een communicatie die twee kanten opgaat. Veel -maar niet alle- probiotica die brein en gedrag veranderen zijn afhankelijk van de integriteit van de nervus vagus.

Een andere manier waarop de darmbacteriën de breinfunctie beïnvloeden is door stimulatie van het immuunsysteem en een toe- en afname van ontstekingsbevorderende en –remmende cytokinen in de bloedbaan.”

Doorlaatbaarheid darmwand

Buffington voegt hieraan toe dat sommige voeding de doorlaatbaarheid van de darmwand bevordert. Dit creëert een route zodat bacteriële producten de circulatie binnenkomen en ontsteking opwekken. Darmbacteriën creëren ook metabole bijproducten, waaronder korte keten vetzuren. Dit type vetzuur moduleert brein en gedrag.

Neurotransmitters

Sommige darmbacteriën creëren zelfs neurotransmitters zoals GABA, serotonine, dopamine en acetylcholine.
Er zijn al veel indrukwekkende studies neergezet die de bidirectionele communicatie tussen brein en darmen aantonen; ook wel de brein-darm as genoemd. Obesitas bij moeder vergroot de kans op neuro-ontwikkelingsstoornissen bij het nageslacht. 2  Hier komt bij, dat veel ASS-patiënten gastrointestinale problemen hebben. Dit wijst op een disbalans in van het microbioom in de darmflora, volgens Buffington.

Normaal sociaal gedrag

Na introductie van L. reuteri bij het nageslacht, gaven de muizen de voorkeur aan interactie met andere muizen (in plaats van met een levenloos object). Ze brachten meer tijd door met onbekende muizen. Kortom: ze lieten normaal sociaal gedrag zien.

De onderzoekers zeggen dat de bevindingen ook belangrijke implicaties hebben voor kinderen met ASS. Met name het gegeven dat slechts één bacteriesoort –L. reuteri- in staat was om gebrekkig sociaal gedrag om te keren is belangrijk.

Niet alleen werden sociale gedragingen hersteld, maar ook was er sprake van verhoogde oxytocinespiegels in de hersenen. L. reuteri kan erg nuttig zijn als veilig en nieuw model om gedragssymptomen die met ASS in verband staan te behandelen.


Buffington noemde dat sommige voeding de doorlaatbaarheid van de darmen vergroot en zo ook debet is aan autistische symptomen. Ook noemde zij de korte keten vetzuren.

Klinische observaties laten zien dat voedingsfactoren gedragssymptomen kunnen verergeren of verbeteren. Er verschijnt steeds meer bewijs dat suggereert dat autisme familie is van stoornissen waarbij een veranderd metabolisme, veranderde gen expressie en immuniteit spelen. Infecties vroeg in het leven, vroeg antibioticagebruik zijn risicofactoren.

Korte keten vetzuren zitten in de voeding en worden tevens geproduceerd door darmbacteriën, wanneer koolhydraten gefermenteerd worden. Deze vetzuren kunnen triggers voor ASS zijn. Propionzuur is een belangrijke korte keten vetzuur die geproduceerd wordt door ASS gerelateerde darmbacteriën (clostridia, bacteroides, desulfovibrio). Dit zuur kan gedrags-, gastrointestinale en metabole veranderingen veroorzaken en ook neuro-ontsteking. Andere korte keten vetzuren zijn boterzuur en azijnzuur. 3