Chronisch vermoeidheidssyndroom: een stap dichter bij diagnose

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een complexe stoornis die ernstige vermoeidheid veroorzaakt. Mentale en lichamelijke activiteit verergert de chronische vermoeidheid en bedrust brengt geen verbetering. Onderzoekers hebben een kenmerkende chemische handtekening van de ziekte geïdentificeerd.

Chronisch vermoeidheidssyndroom:

eindelijk stap dichterbij diagnose

De onderzoekers (University of California San Diego School of Medicine) gebruikten meerdere technieken om doelgericht metabolieten in bloedplasma te identificeren en beoordelen. Deze metabolieten brachten een onverwachte onderliggende biologie in het licht, die vrijwel identiek is aan het zogeheten dauerstadium (een permanent inactief stadium) en andere hypermetabole syndromen zoals calorierestrictie, diapause en winterslaap. Dauer is een aanhoudende periode van inactiviteit die tot stand wordt gebracht door moeilijke omgevingscondities bij dieren zonder wervelkolom (invertebraten ).

Auteur van de studie, professor in de geneeskunde, pediatrie en pathologie van de UC San Diego Robert Naviaux legt uit: “Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een pittige ziekte die meerdere lichaamssystemen beïnvloedt. Symptomen variëren en lijken op die van andere ziekten. Er is geen diagnostische laboratoriumtest en patiënten investeren soms veel geld en tijd om een juiste diagnose te krijgen.”

Van het aantal CVS-patiënten is 75% vrouw. CVS heeft 8 officiële tekenen en symptomen, inclusief het kernsymptoom: de ernstige vermoeidheid. De symptomen zijn:

  • Verlies van geheugen of concentratie
  • Keelpijn
  • Vergrootte lymfeklieren in de hals of onder de oksels
  • Onverklaarbare spierpijn
  • Pijn die van een gewricht naar de andere verplaatst, zonder zwelling of roodheid
  • Hoofdpijn
  • Onverkwikkende slaap
  • Extreme vermoeidheid die meer dan 24 uur aanhoudt na lichamelijke of mentale activiteit

Sterk verlaagd metabolisme

Aan de studie namen 84 personen deel: 45 mannen en vrouwen die voldeden aan de diagnostische criteria voor CVS. Naviaux en zijn team richtten zich op 612 metabolieten van 63 biochemische routes in bloedplasma. Er werden afwijkingen gevonden in 20 metabole routes bij de CVS-patiënten. Er was een verlaging van 80% bij de gemeten diagnostische metabolieten: dit duidt op een hypometabool syndroom of een verlaagd metabolisme. De diagnostische nauwkeurigheid lag boven de 90 procent.

“Ondanks de heterogeniteit van CVS en de diversiteit van factoren die tot deze aandoening leiden, laten onze bevindingen bij alle patiënten dezelfde cellulaire metabole respons zien. Interessant genoeg is deze respons chemisch identiek aan het dauerstadium die je bij ongewervelden ziet. Dit stadium treedt in werking als omgevingsstress het metabolisme afremt om te kunnen overleven onder de moeilijke omstandigheden die anders tot celdood zouden kunnen leiden. Bij CVS veroorzaakt deze vertraging chronische pijn en invaliditeit.”

Mogelijke complicaties van CVS zijn onder meer depressie, sociale isolatie, beperkingen in leefstijl, toegenomen absentie van werk.

De bevindingen tonen dat CVS over een objectieve identificeerbare chemische handtekening beschikt bij zowel mannen als vrouwen. De beoogde metabolomica –die direct moleculaire informatie geven- voorzien in toepasbare informatie met betrekking tot behandelingen. Een diagnose kan al gesteld worden wanneer er sprake is van metabole verstoringen van slechts 25%. Grofweg 75% van de abnormaliteiten waren uniek bij ieder persoon, en dit is nuttig bij een persoonsgerichte behandeling, die per individu op maat gesneden is.

“Dit werk opent een nieuwe weg naar meer inzicht in de biologie van CVS en een krachtige rationele manier om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor een ziekte waarbij dit zeer noodzakelijk is.”