Glas tomatensap groots effect op buikomvang, vette lever en gezondheid

Weer blijkt het effect van tomatensap groots te zijn, op gewicht, vette lever en algehele gezondheid. Tomatensap verbetert het vetprofiel, verhoogt de hoeveelheid korte keten vetzuren en fungeert als prebiotica, laat een nieuwe studie weten. Het sap van de rode vrucht bleek al een direct effect op de buikomvang te hebben, als er 1 glas per dag gedronken wordt. Ook zorgt het sap voor een toename van de verbranding in rust.

Glas tomatensap

Groots effect op gewicht, lever en gezondheid

Kleinere buikomvang door tomatensap

Eerder bleek dat het drinken van slechts 1 glas tomatensap (280 ml) voor kleinere buikomvang zorgt, na 8 weken. Dat tomatensap het vetprofiel in het bloed verbetert was ook al duidelijk en als extra bonus heeft het ook nog een positief effect op ontstekingsmarkers en een verbeterde glucosestofwisseling. Meer hierover lees je in Tomatensap Vermindert Buikomvang en Ontstekingsmarkers, al bij 1 glas per dag.

Betere vetspiegel en minder vette lever

In de huidige studie, gepubliceerd in Food & Function, werd de prebiotische rol van tomatensap onderzocht door het effect van de drank op korte keten vetzuren te analyseren. Vervolgens werd bepaald wat de mechanismen achter de hypocholestrolemische effecten van tomatensap en lycopeen waren door de activiteit van hydroxymethylglutaryl co-enzym A (HMGCR) te bekijken. HMGCR is een lipideverlagende agent die de cholesterol- en triglyceridenwaarden in het bloed beheerst. De studie werd uitgevoerd bij ratten.

Toename van korte keten vetzuur

De controleratten kregen normale voeding en water, de andere ratten normale voeding en tomatensap, voor de duur van 3 weken. De ontlasting van de ratten werd bij aanvang en aan het einde van de studie onderzocht, en ook het bloed en de lever. Het HDL-cholesterol (‘gunstige’ cholesterol) bleek gestegen te zijn, lycopeen (de antioxidant uit tomaten) werd opgeslagen in de lever en remde het HMGCR enzym. Wat betreft de korte keten vetzuren: acetaat en propionaat waren hetzelfde gebleven, maar butyraat (boterzuur) was significant toegenomen. Tomatensap verbetert dus niet alleen het vetprofiel, maar ook de conditie van een non-alcoholic vette lever, door lycopeen en de carotenoïden. (zie ook: 1, 2, 3 , 4)

Herstel van insulineweerstand, betere cardiovasculaire gezondheid

Ook interessant was het onderzoek dat Nutrition Journal publiceerde (2015). De inname van tomatensap bleek de verbranding in rust te verbeteren bij Japanse vrouwen van middelbare leeftijd. En ook hier weer bleek het sap voor betere triglyceridenwaarden te zorgen.

Vrouwen van middelbare leeftijd hebben een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen en dit komt deels door een afname van de oestrogeenproductie. Omdat een tomatensap een diversiteit aan bioactieve ingrediënten bevat (onder andere gamma-aminoboterzuur –GABA- en lycopeen) biedt het veel voor de vrouw van middelbare leeftijd. GABA vermindert psychische stress en verlaagt de bloeddruk. Lycopeen heeft anti-kankereffecten en anti-oxidatieve effecten. Beide stoffen zijn effectief in afwenden van cardiovasculaire ziekten, osteoporose en mentale aandoeningen. Ook uit deze studie bleek een afname van hepatische triglyceride, waar ook esculeoside A (een saponine uit tomaat) een rol bij speelt. Ook verbetert tomatensap en herstelt het de conditie van een verstoorde glucoseintolerantie. (5, 6, 7, 8, 9)

Afname oxidatieve stress, toegenomen vetverbranding

Nutrition Journal meldde dat de Japanse vrouwen (in de leeftijd van 40-60 jaar), die minimaal 1 menopausaal symptoom hadden, 2 weken lang 2x per dag 200 ml tomatensap dronken. Dit sap, zonder toegevoegd zout, dronken ze voor de duur van 8 weken, steeds net voor het ontbijt en voor het diner. Menopausale symptomen en angst namen af, zoals opvliegers. Dit is waarschijnlijk te danken aan GABA uit tomaat (tomaten bevatten veel meer GABA dan andere groenten en fruit, 10). Ook was oxidatieve stress afgenomen. Er was tevens sprake van een toegenomen energiestofwisseling –ook in rust- en de triglyceridenwaarden in lever, bloed en spieren waren verbeterd.

Gamma-aminoboterzuur: stemming verbeterende neurotransmitter

Tomaten bevatten dus de meeste GABA van alle groenten en fruit. Dit gamma-aminoboterzuur fungeert als een neurotransmitter, die chemische signalen door het brein en zenuwstelsel zendt. De stof reguleert de communicatie tussen hersencellen, en moet de activiteit van neuronen remmen of verminderen. De rol die GABA speelt bij gedrag, cognitie en de stressresponse is dan ook groot en het is geen wonder dat de stof ook angst en gevoelens van onbehagen moduleert. Lage GABA-spiegels zijn niet voor niets gekoppeld aan schizofrenie, depressie, angst en slaapstoornissen. Er zijn supplementen beschikbaar, maar je ziet dat het drinken van 1 á 2 glazen tomatensap per dag merkbare effecten heeft. Ook de uitwerking van lycopeen is niet klein te noemen; het beschermt lichaam en huid en is vele malen krachtiger dan vitamine E.

Tomatensap zorgt dus volgens onderzoeken

  • Voor een afname van de buikomvang
  • Voor minder ontsteking
  • Voor een toename van boterzuur en gamma-boterzuur
  • Voor een gebalanceerde vetspiegel in het bloed
  • Voor de opslag van lycopeen in de lever
  • Voor een goed mentaal welzijn
  • Verbetert de conditie van een vette lever (non-alcoholic) als gevolg van vetrijke voeding