Wat zegt jouw vingerlengte over je persoonlijkheid en vaardigheden?

OEDGEZOND.INFO
Ben je goed in leren, angstig of juist moedig? Je vingers vertellen het.  Door wijs- en ringvingers met elkaar te vergelijken, kan een neurowetenschapper iets vertellen over je persoonlijkheid en vaardigheden, meldt Behavioural Brain Research. Of je goed in sport bent, vriendelijk en behulpzaam: het is allemaal te zien aan je vingerlengte.

Vingerlengte geeft informatie over persoonlijkheid

Vrouwen die het best navigeren en 3D-taken uitvoeren hebben een kleinere 2D:4D ratio, blijkt uit nieuw onderzoek van National Competence Service for Functional MRI in Behavioural Brain Research.

Het is al bekend dat wanneer de wijsvinger korter is dan de ringvinger, dit iets zegt over de hormonen waaraan je was blootgesteld in de baarmoeder. Deze 2D:4D ratio (de ratio van de lengte van de tweede digitum tot de vierde digitum, resp. de wijsvinger en de ringvinger) onthult de hoeveelheid mannelijke hormonen, met name testosteron, waar een persoon aan is blootgesteld in de baarmoeder. Er is ook sprake van een korte 2D:4D ratio als wijs- en ringvinger even lang of bijna even lang zijn.

Of een vrouw goed kan navigeren, hangt van de 2D:4D ratio af; een kleine ratio is typisch masculien, met bijbehorende eigenschappen en vaardigheden

Foto: Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Zowel volwassen mannen als vrouwen met dit kenmerk zijn over het algemeen beter uitgerust om mentaal veeleisende 3D rotatie-taken op te lossen. Als een groep of individueel hebben ze ook betere lichamelijke en sport vaardigheden. Maar ze zijn ook eerder geneigd om ADHD en Tourette’s te hebben.

Waarom is dit? In de baarmoeder zijn jongens en meisjes blootgesteld aan testosteron. De spiegels van mannelijke en vrouwelijke hormonen zijn bij iedereen anders. Sommige mannen hebben veel testosteron, anderen minder en hetzelfde geldt voor vrouwen. Vrouwen die veel prenatale testosteron kregen, hebben niet veel van dit hormoon nodig als ze volwassen zijn. De hoeveelheid testosteron in de baarmoeder, heeft invloed op de vingerlengte als volwassene.

Arts en onderzoeker Carl Pintzka (National Competence Service for Functional MRI) onderzocht hoe breinfuncties verschillen bij mannen en vrouwen. Als onderdeel van de studie testte hij de gevestigde theorie over de betekenis van de vingerlengte en de werking van het brein. Hij mat de vingerlengte van 42 vrouwen en gaf de helft van hen wat testosteron. De andere helft kreeg een placebo. Na afloop moesten de vrouwen diverse mentale taken oplossen.

Wanneer de wijsvinger relatief kort is in vergelijking met de ringvinger, betekent dit dat de persoon in de baarmoeder aan veel testosteron was blootgesteld.

Pintzka: “Eén mechanisme achter dit verband is het verschil in receptordichtheid voor oestrogeen en testosteron in de diverse vingers in de baarmoeder. Deze relatie blijft ook relatief stabiel na geboorte, wat impliceert dat het uitsluitend de foetale hormoonbalans is die deze ratio bepaalt.”

De lengte van de wijs- en ringvinger zegt iets over een reeks kwaliteiten in als volwassene.

“Het grootste effect geldt voor verschillende lichamelijke en sport prestaties. Een ander kenmerk is dat hoge testosteronspiegels meestal duiden op bovengemiddelde vaardigheden met betrekking tot zaken waar mannen meestal beter op presteren. Zoals taken met betrekking tot het ruimtelijk inzicht en richtingsgevoel.”

Lage testosteronspiegels staan dan weer in verband met betere vaardigheden qua verbale geheugentaken, zoals het onthouden van een lijst woorden.

De foetale hormoonbalans beïnvloedt ook het risico op het ontwikkelen van bepaalde brein gerelateerde ziekten. Volgens Pintzka staat foetale blootstelling aan een hoge testosteronspiegel in verband met ziekten die vaker bij mannen voorkomen, zoals ADHD, Tourette’s en autisme. Blootstelling aan een lage testosteronspiegel relateert aan een verhoogde kans op het ontwikkelen van angst en depressie, ziekten die meer bij vrouwen voorkomen.

In de studie werd ook onderzocht hoe testosteron direct de ruimtelijke vaardigheden bij vrouwen beïnvloedt. Vrouwen moesten navigeren in een virtueel doolhof en verschillende 3-D objecten roteren. Vrouwen die hier het best op presteerden, hadden hoge testosteronspiegels zowel door foetale blootstelling als in hun volwassen leven.

In de loop der tijd zijn er aardig wat studies verschenen over de lengte van de wijs- en ringvinger en wat dit zegt over persoonlijkheid en vaardigheden.

Mannen met lange wijsvingers zijn niet zo aardig tegen vrouwen, volgens onderzoeken. Foto: Serge Kozak Corbis

Wijs- en ringvinger, bij mannen

Aardig voor vrouwen? Kaalheid?

Meerdere studies suggereren dat wanneer de wijsvinger korter is dan de ringvinger, dit iets zegt over de persoonlijkheid, fysiologie en intellect van de man.


Als een man een korte wijsvinger en lange ringvinger heeft is hij aardiger naar vrouwen toe, meldde journal Personality and Individual Differences. (1)


De 2D:4D ratio kan een indicator zijn voor het ontwikkelen van androgene alopecia (2)


Andere studies hebben de ratio gelinkt aan andere kwaliteiten. Een kleinere 2D:4D ratio is gelinkt aan een langere penis (3),  Hoewel deze relatie later in ander onderzoek in twijfel is getrokken. (4)


Mannen met de 2D:4D ratio zouden vaker een aantrekkelijk gezicht hebben. Hoewel de ratio iets over de aantrekkelijkheid van het gezicht zegt, zegt het niets over de stem en lichaamsgeur. (5)


Minder fraai is dat de ratio op lichamelijke agressie kan duiden bij mannen (niet bij vrouwen). (6)


Typisch masculien: lage verbale/hoge numerieke intelligentie

Een studie uit 2005 van de Rijksuniversiteit Groningen liet al weten, dat de 2D:4D in verband staat met verbale en numerieke intelligentie en de big five. Androgenen beïnvloeden op een voorspelbare manier: ze vermannelijken mensen (masculiniseren). De Groningse studie onderzocht de relatie tussen de ratio en de big five. De persoonlijkheidsdimensies uit de big five zijn: behulpzaamheid/vriendelijkheid, extraversie, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openstaan voor nieuwe ervaringen, meningen en invalshoeken. De studie legde het verband tussen de ratio (m.b.t. de rechterhand) en verbale en numerieke intelligentie bij mannen en vrouwen. De relatie van de ratio met de big five  was typisch masculien: lage verbale intelligentie, hoge numerieke intelligentie en beperkte behulpzaamheid/vriendelijkheid. (7)

Hogere ratio’s: betere taalvaardigheden

Bij kinderen (m/v) werd de ratio gekoppeld aan de SAT scores (gestandaardiseerde toelatingstest voor hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten). Meisjes en jongens met kortere wijsvingers scoorden gemiddeld hoger op wiskunde dan op taal. Meisjes met grotere ratio’s (ringvinger langer dan de wijsvinger) scoorden beter op taal dan op wiskunde. (8)

Hoewel een kortere wijsvinger zo zijn voordelen heeft, lijkt deze ook met een prijs te komen: namelijk een grotere kans op prostaatkanker. In een studie werden de ratio’s van 1500 patiënten met prostaatkanker en 3000 gezonde mannen onderzocht. Mannen met wijsvingers die even lang of langer waren dan de ringvinger hadden 33% minder kans op prostaatkanker, tijdens de studie. (9)

Kortere wijsvinger en langere ringvinger, bij vrouwen

De 2D:4D ratio bij vrouwen zegt iets over hun partnerkeuze. (10) .

Verder zou voor vrouwen met een kleinere ratio gelden, dat:

Vrouwen met een kleinere 2D-4D ratio zijn minder vrouwelijk

 

Ze minder vrouwelijk zijn: ze scoren lager op de Bem Sex Role Inventory en hebben minder regelmatige menstruatiecycli


Ze slechter binden met een vaderfiguur en kortere intieme relaties met mannen hebben. Ook zou binden met een partner lastiger zijn


Ze de voorkeur geven aan mannelijke gezichten tijdens ovulatie en voor lange termijn relaties


Ze eerder geneigd zijn losse seksuele relaties te hebben


Ze een gebrekkige weerstand tegen parasieten hebben


Ze beter kunnen sporten, verbaal zwakker zijn en zich emotioneel minder uitdrukken


Ze zich eerder aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht (deze aantrekking tot hetzelfde geslacht geldt ook voor mannen, maar dan met een grotere ratio; een kortere ringvinger en langere wijsvinger).


Vrouwen met hoge ratio’s (kortere ringvinger, dus meer blootgesteld aan oestrogeen in de baarmoeder):

 • zien er typisch vrouwelijk uit (vollere lippen, kleinere kaak, grotere ogen)
 • binden zich goed aan mannen
 • zijn seksueel meer ingehouden
 • vinden mannelijke gelaatstrekken minder belangrijk tijdens ovulatie en lange termijn relaties

Zelfvertrouwen en risico’s

Een Russische studie naar de 2D:4D ratio’s van 1500 mannen en vrouwen laat weten dat vrouwen met een kleinere ratio eerder geneigd zijn om mannelijke banen te kiezen. Mannen en vrouwen met een kleinere ratio laten eerder een groot zelfvertrouwen, agressie zien en durven meer risico te nemen.(11)

De 2D:4D ratio zegt ook iets over de trouw van iemand. Wie hogere 2D:4D ratio heeft (dus een groter verschil in lengte tussen wijs- en ringvinger) is eerder een trouwe partner. (12)

De exacte mechanismen achter de ratio zijn nog niet helemaal begrepen. Geschat wordt dat de ratio voor 66% erfelijk is. Geobserveerd is dat moeders met een hoge taille-tot-heup ratio geboorte geven aan dochters met een lage D2:D4 ratio.

Bronnen:

 1. Personality and Individual Differences
 2. Anais Brasileiros de Dermatologia
 3. Asian Journal of Andrology
 4. Psychology Today
 5. Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences
 6. Biological Psychology
 7. Rijksuniversiteit Groningen
 8. University of Bath
 9. Nature
 10. Cell
 11. National Research University
 12. Biology Letters/University of Oxford