Kurkumine uit kurkuma doodt maagkankercellen -nieuwe studie

kurkumaa.jpg
Er is wederom nieuws over kurkuma te melden, dit keer afkomstig van Journal of Experimental and Clinical Cancer Research (JECCR). Kurkumine uit kurkuma onderdrukt de groei van maagkankercellen via een slim mechanisme. Het kruid is een middel dat de kankercellen tevens doodt, laat het medisch vakblad weten.

Kurkuma en maagkanker

Kurkumine -een curcuminoïde uit de specerij en tevens een polyfenol- wordt al enige tijd intensief bestudeerd als middel dat de groei van tumorcellen remt bij diverse soorten kanker. Eerder werk liet zien dat het actieve bestanddeel in het kruid de groei van kankercellen remt, doordat het zich richt op verscheidene cellulaire en signaal transductie processen. Deze keer werd de werking van de heilzame gele kleurstof onderzocht bij maag kankercellen in vitro en in vivo. (JECCR)

Remt ofwel doodt kankercellen fors

De inmiddels befaamde polyfenol remde de maag kankercellen aanzienlijk. Hierbij remde het ook de proliferatie (kankerceldeling) en kolonie-formatie. Aangetoond werd dat de stof “behoorlijke” cellulaire apoptose (celdood) tot stand bracht door de mitochondriale homeostase te verstoren. Door deze verstoring werd de cellulaire oxidatieve stress in de kankercellen versterkt. Kurkumine zorgde ook voor een “drastische” afname van de mtDNA-inhoud (DNA dat zich in de mitochondriën van de cel bevindt, en niet in de kern) en de DNA polymerase y (POLG, enzymen die DNA samenstellen). Dit leidde tot een verminderde mitochondriale zuurstofconsumptie en aerobische glycolyse. Vervolgens bleek dat kurkumine de uitputting van POLG tot stand bracht via ROS generatie, en de neerslag van POLG zorgde hierop voor een afname van oxidatieve fosforylatie (OXPHOS) activiteit en cellulaire glycolytic snelheid. POLG speelt een belangrijke rol bij de behandeling van maagkanker.

De data lieten dus een nieuw mechanisme zien waarmee kurkumine de maagkankercelgroei remt door middel van excessieve generatie van ROS, wat resulteert in de uitputting van POLG en mtDNA en cellulaire bioenergetica verstoort.

Nieuwe behandeling hard nodig

Maagkanker is het vierde kankertype dat wereldwijd het meeste voorkomt. 1. Wanneer het vroegtijdig ontdekt wordt zijn de overlevingskansen vrij goed. Maar mensen met maagkanker in een gevorderd stadium hebben vaak minder geluk. 2. Een nieuwe behandelingsmethode die effectiever is, is dan ook hard nodig. 3, 4

De anti-kanker potentie van kurkumine is in verscheidene dierlijke studies gevestigd. 5 De onderzoeken naar deze polyfenol zijn dan ook de meest succesvolle van de recente jaren, en worden tegenwoordig ook bij mensen toegepast. 6 7   De gele kleurstof uit kurkuma laat veelbelovende farmacologische activiteiten zien en toonde al invloed te hebben op proliferatie, groei, migratie, invasie, angiogenese en metastase van kankercellen. 8 9

Kurkumine is actief op veel manieren

Verschillende studies lieten eveneens zien dat kurkumine de progressie van kanker voorkomt door zijn activiteit die anti-inflammatoir, antioxidant, anti-proliferatief en pro-apoptisch is. Hoewel de exacte werking nog begrepen moet worden, wordt aangenomen dat de polyfenol uit het kruid op een directe manier handelt met meerdere proteïnen, waaronder ontstekingsmoleculen en overlevingsproteïnen in kankercellen.

Werking binnen de kankercellen

Mitochondriën, de energiefabriekjes binnen onze cellen, hebben een belangrijke rol in cellulaire bioenergetica en zijn verantwoordelijk voor de productie van bijna 95% van het cellulaire ATP door middel van mitochondriale oxidatieve fosforylatie en de controle over de celdood of –overleving. Mitochondrion gerelateerde apoptose is een van de doorslaggevende mechanismen. Verstoring van de mitochondriale homeostase leidt tot de aanzet van dit proces. Onder cellulaire bioenergetica vallen de mitochondriale respiratie (OXPHOS) en aerobische glycolise die beide leiden tot regulatie van de celgroei en andere cellulaire functies. Uitgebreide rapporten ondersteunen het inzicht dat de wanneer de focus op het cellulaire metabolisme ligt, dit een veelbelovende strategie is bij/tegen kanker. 10  11, 12  13, 14 Uit de huidige studie blijkt dat kurkumine zowel de mitochondriële respiratie als de aerobische glycolyse onderdrukt, en hierdoor in staat is om de groei van tumorcellen te onderdrukken. Ook leidt de stof tot snelle generatie van ROS, waardoor het cellulaire oxidatieve stress versterkt en op deze manier cel apoptose bewerkstelligt.

Opname van kurkuma

Kankerresearch UK  meldt in een