Hoe darmbacteriën bepalen wat we eten

bacteriën.jpg
Onze voeding bepaalt de samenstelling van de darmbacteriën bepaalt, dat is al sinds decennia bekend. Je bent dus wat je eet. Onze voedingskeuzes stimuleren de groei van gunstige bacteriën of bemoeilijken de populatie van de ongunstige micro-organismen juist. Je kunt beter de goede hebben, want de kleine organismen in onze buik onderdrukken trek of wakkeren het juist aan, en helpen ons brein te beslissen wat voor voeding we ‘nodig’ hebben.

Darmbacteriën bepalen wat we eten

Voedingskeuzes

De darmbacteriën kunnen trek onderdrukken of juist stimuleren, en sturen het brein aan om te besluiten wat we eten. De vaste gewoonte van een tosti óf een bakje yoghurt bij de lunch bepaalt welke bacteriën blijven en welke beter kunnen vetrekken. Verschillende bacteriën scheiden verschillende stoffen uit, activeren verschillende genen en nemen verschillende nutriënten op.

En deze voedingskeuzes zijn waarschijnlijk een tweerichtings-route. Darmbacteriën beïnvloeden niet alleen dieet en gedrag, maar ook angst, depressie, bloeddruk en andere condities. En dat ze de voedingskeuzes bepalen was al eerder bekend, alleen de manier waarop was nog niet helemaal duidelijk.

PloS Biology heeft in de laatste editie een studie gepubliceerd waarin een tipje van de sluier wordt opgelicht. Studieauteur Carlos Ribeira bestudeerde het eetgedrag van de fruitvlieg en demonstreerde hoe het microbioom de voedingskeuzes van de vlieg beïnvloedt. Er waren 3 groepen fruitvliegen:

  • Groep 1: kreeg een sucrose-oplossing met alle essentiële aminozuren om proteïnen te maken.
  • Groep 2: kreeg dit eveneens, maar dan zonder de essentiële aminozuren (die het lichaam zelfs niet kan aanmaken).
  • Groep 3: kreeg helemaal geen aminozuren

Na 72 uur mochten alle groepen deelnemen aan een buffet waar ze de normale suikeroplossing kregen en proteïnerijke gist. De vliegen uit de twee groepen waar de essentiële aminozuren ontbraken, vertoonden een sterke trek in gist. Maar toen de wetenschappers vijf verschillende bacterietypen toevoegden in het darm microbioom van de beestjes, verloren ze volledig de drang om meer proteïnen te eten. Deze bacteriesoorten waren L. plantarum, L. brevis, Acetobacter pomorum, Commensalibacter intestini en Enterococcus faecalis.

Aminozuren

De aminozuur-spiegels van de vliegen waren nog steeds laag, wat indiceert dat de bacteriën niet simpelweg de ontbrekende nutriënten vervingen door zelf aminozuren aan te maken. In plaats hiervan functioneerden de microben als kleine metabolisme-fabriekjes en vormden ze de voeding die ze kregen om tot nieuwe chemicaliën: metabolieten waarvan de onderzoekers denken dat ze de host vertellen door te gaan zonder de aminozuren. Als resultaat van deze microbiële truc waren de vliegjes in staat om te reproduceren, ondanks het feit dat een gebrek aan aminozuren normaal gesproken de groei en regeneratie van cellen hindert en dus ook de reproductie.

Twee bacteriesoorten waren bijzonder effectief in het beïnvloeden van de eetlust: Acetobacter en Lactobacillus. Een toename van beide soorten was voldoende om de trek in proteïnen te onderdrukken en de trek in suiker te stimuleren. Deze twee bacteriesoorten herstelden ook de reproductieve vermogens van de vliegen, wat indiceerde dat hun lichaam normale functies uitvoerden die normaal gesproken verstoord zijn als er een voedingstekort is.

“Hoe het brein met deze nutritionele informatie omgaat is fascinerend, en onze studie toont dat het microbioom een sleutelrol speelt in de voedingskeuzes,” legt senior auteur dr. Ribeiro uit.

Het team verwijderde ook een enzym die nodig is om het aminozuur tyrosine te verwerken, wat het nodig maakte dat de vliegen deze via de voeding binnen kregen. Acetobacter en Lactobacillus waren niet in staat om de drang naar tyrosine te onderdrukken. Volgens Ribeiro betekent dit dat het darm microbioom alleen gebruik maakt van de normale  inname van essentiële aminozuren.

Meer informatie

Uitgebreide artikelen over de darmbacteriën en hoe ze ons eetgedrag, voedingskeuzes en zelfs onze stemming bepalen:

Darmbacteriën die het brein veranderen: hoe beïnvloeden ze stemming? (diverse studies, info)

Hoe darmbacteriën onze voedingskeuzes bepalen (studie BioEssays)

Darmflora en de impact op de stemming, uitleg van een neuroloog

En meer informatie: Darmflora-dossier