Autisme en probiotica bij kinderen, welke prebiotica doet wat? -Nieuwe studie

sociaal gedrag

Onlangs publiceerde Cell dat Lactobacillus reuteri verandering in autisme gerelateerd antisociaal gedrag brengt. Het is een boeiende bevinding, dat de bacteriesoort meer doet dan het herstel van gedragssymptomen: de bacterie keert ze om tot normaal sociaal gedrag. Frontiers in Cellulair Neuroscience laat nu meer weten over dit fenomeen. Wat doet probiotica bij autistisch gedrag, en welke soort doet wat?

Autisme en probiotica bij kinderen

Bij een autisme spectrum stoornis spelen dikwijls ook gastro intestinale problemen. Veel studies laten veranderingen zien in de samenstelling van de darmbacteriën en hun metabole producten. Het darm microbioom beïnvloedt de hersenontwikkeling en het gedrag via neuro-endocriene, neuro-immuun en autonome zenuwstelsel gerelateerde systemen. Hiernaast wordt een abnormale samenstelling van de micro-organismen in de buik ook in verband gebracht met allerlei ziekten. Een paar hiervan zijn de prikkelbare darm en stemmingswisselingen.

Frontiers in Cellulair Neuroscience laat in de huidige editie meer weten over dit fenomeen, met betrekking tot autisme.

Het aantal kinderen met autisme neemt toe, en effectieve interventies zijn noodzakelijk. Studies legden de focus meestal op genen, disregulatie van het immuunsysteem, ontsteking, blootstelling aan giftige stoffen en pas later ook op het darm microbioom. Erfelijkheid speelt inderdaad een rol, bij Zweedse kinderen bleek dit in 50% van de gevallen zo te zijn. Ook omgevingsfactoren dragen ertoe bij.

Klachten van het maag- en darmkanaal

Er is echter in toenemende mate bewijs dat ook buikpijn, gasvorming, diarree of juist verstopping in de regel veel voorkomen bij kinderen met ASS. Een studie gaf aan dat verstopping zelfs het meest voorkomende symptoom is (bij 85% van de kinderen). Over het algemeen varieert dit van 23 tot 70%, wat evengoed hoog is. De gastro intestinale symptomen staan dan ook nog in verband met de ernst van de ASS-symptomen. Het is duidelijk: de darmen spelen een belangrijke rol bij autisme.

Factoren die de samenstelling van de darmflora bepalen, bij pasgeborenen:

Het microbioom van de moeder

 • De manier van bevallen
 • Bij een keizersnede hebben baby’s meer Staphylococcus, Crynebacterium, Propionibacterium. Deze samenstelling lijkt meer op die van de huidbacteriën. Bij een vaginale bevalling zijn er vooral Lactobacilli en Prevotella
 • Borstvoeding, overgewicht van de moeder, dieet van de moeder (vetrijke voeding veroorzaakt een disbalans in de darmflora en autisme-achtig gedrag bij pasgeboren muizen) L. Reuteris herstelt dit.
 • Antibiotica in de eerste drie levensjaren zorgt voor minder diversiteit van bacteriesoorten en –strengen.
 • Baby’s die zuigelingformules krijgen hebben een overschot aan Clostridium difficile.
 • Baby’s die meer dan 6 maanden borstvoeding krijgen hebben een lagere kans op het ontwikkelen van autisme. Hoe voeding het darm microbioom een leven lang beïnvloedt lees je hier.
 • Verder is een disbiose van de darmbacteriën bij kinderen ook gekoppeld aan abnormale gedragingen, Crohn’s, overgewicht en het inflammatoire darmsyndroom.

Wat is dan die relatie tussen autisme en darmflora

Bij kinderen met ASD

 • Zijn er meer maag-, darmproblemen die samengaan met angst, zelfverwonding en agressie
 • Beïnvloedt het darm microbioom het immuunsysteem en de stofwisseling sterker
 • Is er een hoger percentage van het lekkende darm syndroom
 • Zijn er eerder veranderingen in de darmbacteriecompositie waarneembaar
 • Is de kans hoger op ASD als de moeder anti-epileptisch medicijn Valproic gebruikt heeft tijdens de zwangeschap, dit zorgt voor veranderingen in de Bacteroidetes-Firmicutes samenstelling.
 • Zijn de Bifidobacterium en Firmicutes minder aanwezig, terwijl er grote hoeveelheden Lactobacillus, Clostridium, Bacteroidetes, Desulfovibrio, Caloramator, Clostridium histolyticum en Sarcina zijn. Clostridium kan neurotoxinen veroorzaken, en vermindering van deze bacteriesoort is belangrijk bij kinderen met ASS.
 • Ook Prevotella en Coprococcus zijn minder aanwezig.

Verband tussen autisme en Candida

Het verband tussen autisme en de aanwezigheid van schimmel in de darmen is er ook, maar is minder bestudeerd dan het verband met bacteriën. Door Candida albicans worden er minder koolhydraten en mineralen opgenomen, terwijl er meer toxinen worden vrijgezet. Toen de ontlasting van 415 kinderen met ASS onderzocht werd, bleek Candida (vooral albicans) bij 81.4% van de kinderen aanwezig te zijn. Hoe lager het gistgehalte, des te minder autisme-achtige symptomen er waren. Candida kan ammoniak en giffen vrijzetten die autisme-symptomen opwekken. De aanwezigheid van Candida kan verminderd worden door Lactobacillus soorten.

Darm-brein connectie

De communicatieroute tussen de darmen en het brein heet de darm-brein as (of axis). Deze as speelt een grote rol bij ASS. Het darm microbioom beïnvloedt de breinfunctie via neuroendocriene, neuroimmuun en zenuw systemen, en via de microbiotische toxineproductie. In de slijmvliezen van het spijsverteringskanaal zitten miljoenen neuronen die de spijsverteringsfuncties reguleren. Daarom worden de darmen ook het tweede brein genoemd. Sommige darmbacteriën (zoals Lactobacillus) kunnen door een lekkende darm heen, en de breinfunctie beïnvloeden.

Dieren met ASS laten defecten in de darmwand zien, wat resulteert in het passeren van toxinen en bacteriële producten naar de bloedbaan, en zo ook naar de hersenen. Zowel de darmwand als de bloed-brein barrière blijken gebrekkig te zijn bij ASS.

Korte keten vetzuren, serotonine, dopamine

Via de nervus vagus (tiende hersenzenuw) beïnvloeden korte keten vetzuren, fenol bestanddelen en vrije aminozuren autisme-achtig gedrag. Korte keten vetzuren (waaronder azijnzuur, propionzuur, boterzuur, valeriaanzuur) zijn producten van de het fermentatieproces van de darmbacteriën en hebben een aantal voordelen: ze verbeteren de glucose- en energiehomeostase en verminderen het lichaamsgewicht en de kans op darmkanker. Korte keten vetzuren blijken een cruciale rol te spelen bij autisme. Hogere concentraties en ammoniak in de ontlasting kunnen de bloed-brein barrière passeren en leiden tot ASS-gedrag. Propionzuur, PPA, wordt vooral geproduceerd door Clostridia, Bacteroidetes en Desulfovibrio. PPA zorgde bij ratten voor herhalingsgedrag, hyperactiviteit en een abnormale motoriek. Deze veranderingen waren ook bij mensen zichtbaar. PPA verandert sommige neurotransmitters, zoals dopamine en serotonine. Boterzuur moduleert dopamine, norepinefrine en epinefrine. Onderzoekers hebben een tryptofaan degradatie gevonden in de urine die ook gevonden is bij patiënten met depressie en mentale achteruitgang.

Balans in de darmflora

Is een mogelijke therapie bij autisme

Op dit moment zijn er geen effectieve behandelingen voor ASS. Toenemend bewijs toont modulatie van het darm microbioom een mogelijke therapie kan zijn. Probiotica, prebiotica, fecale transplantatie en voeding krijgen steeds meer aandacht. Probiotica kunnen ontstekingsaandoeningen van de darmen voorkomen en de darmwand herstellen.

Hier kun je een overzicht bekijken van probioticasoorten en hun uitwerking bij ASS.

Welke probiotica zijn nuttig?

 • L. Reuteri, Lactococcin, Lactobacilli, Bifidobacteria, Saccharomycetes
 • Gefementeerd melkproduct met Bifidobacterium animalis, Streptococcus thermophilus, L. bulgaricus, L. lactis: verandert de activiteit in hersengedelten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van emoties en gevoel
 • B. infantis: bij het prikkelbare darmsyndroom
 • L. helveticus, B. longum: bij anst, depressie en hoge cortisolspiegels
 • L. casei: bij chronische vermoeidheid en verhoogt de hoeveelheid Lactobacillus en Bifidobacteria.
 • Herstel van de darmwand: Lactobacullus reuteri en L. rhamnosus, Bacteroides fragilis
 • Verbetering van het opvolgen van aanwijzingen: L. acidophilus, 2x per dag voor 2 maanden.
 • VSL#3: 4 weken inname van deze multi-probiotica verbeterde spijsverteringsproblemen en de autistische score symptomen bij een jongen met ernstige cognitieve problemen.

Wat betreft prebiotica en de uitwerking op ASS: hier ontbreken studies nog. Galactooligosaccharide zorgt wel voor een toename van Bifidobacterium.

Voeding

Groenten, fruit

Kinderen met ASS tolereren een kleiner aanbod van voeding hebben meer eetproblemen. Ze eten minder fruit, groentenen proteïnen en de inname van kalium, koper, foliumzuur en calcium ligt ook lager. Voeding beïnvloedt natuurlijk ook de samenstelling van de darmflora. ASS-patiënten die 12 weken behandeld werden met omega-3 vetzuren lieten duidelijke verbeteringen zien qua sociaal gedrag. Een gluten- en caseïnevrij dieet lijkt ook de symptomen te verbeteren.

Ketogeen dieet

Een ketogeen dieet is vetrijk en koolhydraatarm en resulteert in een lager aantal darmbacteriën, meer gevoel voor socialiseren, minder herhalingsgedrag en een verbeterde sociale communicatie, bij diermodellen met ASS. Het ketogeen dieet schijnt ook de hoeveelheid Akkermansia muciniphilia te normaliseren.

Antibiotica

Het gebruik van vancomycine, een oraal antibioticum, voor een korte periode liet verbeteringen zien op het vlak van diarree en autistisch gedrag. De inname van levocarnitine (Carnitor) voor 3 maanden verbeterde eveneens autisme-symptomen.

Bron: Frontiers in Cellular Neuroscience

Probiotica getest: Welke voor wat, en welke komt goed uit de testen