Neuroactieve steroïde speelt ook rol bij obesitas en anorexia nervosa

neurotransmitters in balans

Eerdere onderzoeken linkten een bepaalde neuroactieve steroïde aan depressie en angst. Onderzoekers hebben deze stof nu ook in verband gebracht met obesitas en anorexia nervosa. Neuropsychopharmacology meldt dat het gaat om allopregnanolone, een metaboliet van het hormoon progesteron.

Neuroactieve stof bij obesitas, anorexia

Progesteron is een van de twee grote vrouwelijke hormonen; het andere is oestrogeen. Allopregnanolone wordt ook wel allo genoemd. Allo bindt aan receptoren voor neurotransmitter GABA (gamma-aminoboterzuur) in de hersenen. Deze receptoren zijn ook de doelwitten van anti-angst medicatie zoals benzodiazepinen. Allo werkt door de signalering te verbeteren, die tot stand komt wanneer GABA zich aan zijn receptor bindt. Dit zorgt meestal voor een positieve stemming en gevoelens van welzijn.

Meer dan 50% van de vrouwen met anorexia nervosa heeft ook last van depressie of angst, en bij obesitas patiënten is dit ongeveer 43%, blijkt uit de publicatie.

Lage concentraties

Lage concentraties van allo zijn dus gekoppeld aan angst en depressie in talloze studies. Ook bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De impact van allo was nog niet gemeten bij patiënten met anorexia en obesitas.

Studieauteur professor in de psychiatrie (University of Illinois at Chicago College of Medicine)

“We zien steeds meer bewijs dat lage allo-concentraties nauw verbonden zijn aan depressie, angst, PTSS en andere stemmingsstoornissen. Om te zien dat vrouwen met anorexia nervosa en obesitas lage concentraties hebben, toont dat de rol van allo niet goed erkend is bij stemmingsstoornissen.”

 De concentratie allo was 50% lager bij de studiedeelnemers met anorexia en obesitas, vergeleken met vrouwen met een normaal BMI. De lage concentratie kwam overeen met de ernst van depressie- en angstsymptomen. Hoe lager het allo-gehalte, des te ernstiger deze klachten waren.

 Wat betreft progesteron: dit niveau was eveneens laag. Dit suggereert dat de lage allo-concentratie bij de patiënten veroorzaakt wordt door een inadequate functie van de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van progesteron in allo.

Levonorgestrel

 Voor vrouwen die een anticonceptiepil met levonorgestrel slikken kan dit eveneens van belang zijn: langdurige inname van levonorgestrel kan namelijk voor een lagere concentratie allo zorgen, en verandert de functie van de GABA-receptoren. 1 Oestrogenen zorgen wel weer voor een toename. 2 Het medicijn Pregnenolone zorgt ook voor een toename. 3