Gezondheid-divers Nieuws

Donkere kant van opioïde pijnstillers: veroorzaken chronische pijn

Opioïden, sterke morfineachtige pijnstillers, worden routinematig gebruikt om pijn onder controle te houden. Volgens een nieuwe studie echter, verhogen deze pijnstillers het risico op chronische pijn. 

Opioïde pijnstillers veroorzaken chronische pijn

Bij opioïden wordt zelden bekeken hoe effectief ze eigenlijk zijn wat betreft het verlichten van pijn. Ze geven heel snel verlichting, maar hier lijkt het voordeel dan ook direct te stoppen, volgens het onderzoek dat gepubliceerd is in journal Anesthesia & Analgesia.

Senior auteur van de studie professor Linda Watkins:

“Er zit een donkere kan aan opioïden die veel mensen niet in de gaten hebben.”

De professor heeft het dan niet over de verslaving die met het gebruik gepaard gaat. Paradoxaal genoeg kunnen de pijnstillers pijn juist verlengen, na een operatie.

“Opioïden zijn effectief voor acute pijnverlichting. Er is wat dat betreft geen middel dat beter werk. Maar er is  weinig onderzoek gedaan naar wat er in de weken tot maanden daarna gebeurt, wanneer men gestopt is.”

Langer pijn

Voor het onderzoek kreeg een groep ratten een gemiddelde dosis morfine voor de duur van 7 dagen, en een andere groep kreeg 10 dagen lang morfine waarbij de dosis vanaf dag 8 tot 10 afgebouwd werd. Een derde groep kreeg 10 dagen lang morfine, waarna de dosis abrupt gestopt werd. De laatste groep kreeg alleen saline injecties. Alle ratten kregen dit een korte periode voor een operatie. De ratten die morfine toegediend hadden gekregen, hadden 3 weken na de  operatie nog pijn. Dit was bij de ratten die saline hadden ontvangen niet het geval. Bij ratten die 10 dagen lang morfine hadden gekregen, hield de pijn langer aan.

De studie liet zien dat het afbouwen van de dosis geen verschil maakt. Volgens de auteur heeft dit daarom niks te maken met ontwenningsverschijnselen maar is er iets anders aan de hand.

Morfine stimuleert langdurige ontsteking

Watkins legt uit dat er meer gliacellen in de hersenen zitten dan neuronen. Ze beschermen en ondersteunen de zenuwcellen en sturen de immuunrespons van de hersenen aan, waaronder inflammatie. De eerste aansturing vindt plaats wanneer een operatie de receptor 4 (TLR4) van de gliacellen activeert. Deze brengen de ontstekingsrespons op gang. Dit bereidt ze voor op actie als de tweede aansturing komt: morfine. Ook morfine stimuleert TLR4. Op de tweede activatie reageren de voorbereide gliacellen sneller, sterker en langer en creëren zo een langdurige staat van ontsteking en soms weefselschade.

Hoewel de studie op diermodellen werd uitgevoerd en nog op mensen gaat plaatsvinden, komt het overeen met eerdere bevindingen. In 2016 publiceerden dezelfde wetenschappers een andere rattenstudie waaruit bleek dat een paar dagen behandeling met een opiaat voor perifere zenuwpijn de pijn verergerde en verlengde. Ook toen bleek dat de ontstekingsroutes geactiveerd waren.

Interessant genoeg werd er geen verlenging van pijn ervaren door ratten die een week voor aanvang van operatie stopten met de morfine.

Op dit moment worden opioïden gebruikt als hét middel om postoperatieve pijn te verlichten. Watkins onderzoekt nu alternatieve pijnstillers, zoals cannabinoïden.

Krachtige pijnstillers uit de natuur: de top 16:

Top 16 natuurlijke en krachtige pijnstillers bij chronische pijn

 

Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)