Cannabis extract normaliseert breinfunctie bij psychoses

Een dosis cannabis extract (cannabidiol) verbetert de breinfunctie van  mensen die aan psychoses leiden, meldt een nieuwe publicatie in JAMA Psychiatry. Welke dosis CBD werd er in het onderzoek gebruikt?

Cannabis extract als behandeling bij psychoses

Het extract kan een “ideale behandeling” zijn bij psychoses. De nieuwe studiewerd uitgevoerd door wetenschappers van King’s College London, en werd geleid door Sagnik Bhattachryya, KCL’s Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience.

De motivatie voor het onderzoek was dat de huidige behandeling van psychoses gebaseert is op medicijnen die in de jaren ’50 van de vorige eeuw ontdekt werden, en helaas niet voor iedereen werken.

Cannabidiol (CBD) staat al bekend om de antipsychotische effecten. Zo liet een 6-weekse klinische test zien dat het psychotische symptomen verlicht in combinatie met antipsychotica. Een 4-weekse test  toonde dat het bestanddeel net zo effectief is als de traditionele medicijnen tegen psychoses.

Cannabidiol (CBD)

In de huidige studie werd de werking van cannabidiol op het brein bestudeerd. Een aantal deelnemers namen 600 mg cannabidiol, terwijl anderen een placebo namen. Er werd gebruik gemaakt van MRI-scans, terwijl er geheugentesten werden afgenomen. Van geheugentaken is bekend dat ze drie hersengedeelten activeren bij psychoses: het stratium, het mediale deel van de temporale kwab en de middenhersenen.

In de psychose/cannabidiol-groep was de activiteit in deze hersengedeelten een stuk minder intens dan bij de psychosegroep waar men een placebo kreeg. Het bestanddeel bracht de activiteit in de genoemde hersengedeelten vrijwel naar een normaal niveau.

Normalisatie van hersengedeelten

Volgens de studieauteurs suggereert dit dat cannabidiol de disfunctie in deze hersengedeelten normaliseert en dat het dus een therapeutische werking heeft bij psychoses. Het is volgens hen het eerste onderzoek dat het effect van cannabidiol op de hersenen en de neurologische mechanismen aantoont.

Veilig

Het zou zelfs de “ideale behandeling” kunnen zijn.

Bhattacharyya:

“Onze resultaten ontrafelen de mechanismen in de hersenen die tot stand worden gebracht door een nieuw middel dat heel anders werkt dan de traditionele antipsychotica.”

Op kort termijn willen Bhattacharyya en zijn team een grootschalig onderzoek uitvoeren van de werking van cannabidiol bij jonge mensen met psychoses.

“Een van de grote voordelen van cannabidiol is dat het veilig is, en goed getolereerd lijkt te worden.” 

Een review uit 2012 in Current Pharmeutical Design meldt:

“fMRI-scans suggereren sterk de psychotomimetische effecten van CBD in het stratium en de temporale cortex die in verband staan met psychoses. Resultaten ondersteunen het idee dat CBD een toekomstige behandelmethode kan zijn bij psychoses en schizofrenie.”