Cannabis: wat is het effect van een joint op pijnverlichting

cannabis en kanker

Een meta-analyse heeft het effect van cannabinoïden op pijn bekeken. Wat kan je verwachten van cannabinoïden en cannabis als je (chronische) pijn wilt verlichten? Kan je pijnverlichting vinden in een joint?

Joint tegen pijn

De natuurlijke manier om pijn te verminderen, in de vorm van cannabinoïden, is onder de loep genomen in een meta-analyse. Veel mensen met pijn ervaren, al dan niet chronisch, zoeken naar natuurlijke middelen om deze pijn te controleren. We kennen inmiddels immers de nadelen van kunstmatige ontstekingsremmers (NSAID’s) die er niet om liegen.

Wie  naar de coffeeshop gaat en vraagt om een “joint tegen pijn” hoort dat er dagelijks meer mensen zijn die met deze vraag komen. Een joint gemengd met tabak is minder goed voor de gezondheid, dan een pure met alleen marihuana. Alleen moet je dit goed doseren, en leren te roken. In het geval van de meta-analyse gaat het niet om een joint, maar om cannabinoïden. Dit is makkelijk verkrijgbaar in een kant en klaar formule, zonder de gevaren van vervelende bijwerkingen.

Cannabis als pijnstiller

De onderzoeken die er tot nu toe zijn, melden niet altijd dat cannabis een pijnstiller is. Daar staan andere onderzoeken tegenover, en daar is een verklaring voor. Volgens de nieuwe studie is het de “feel good factor” van cannabis waardoor mensen minder pijn ervaren/pijn anders ervaren.

De auteur

“Pijn is een complex fenomeen met meerdere dimensies die apart van elkaar beïnvloed kunnen worden.  Mensen houden de stelling aan dat cannabis nuttig is in het verlichten van pijn, alleen zijn de pijnstillende kwaliteiten nog niet goed begrepen.”

Doet dit recht aan cannabis als pijnstiller?

Niet helemaal. De meta-analyse suggereert dat men door cannabis pijn anders “ervaart.” Het is beste positief dat we minder pijn ervaren, omdat we het anders waarnemen door cannabinoïden.  Maar wat we vooral willen weten is of cannabis ook doelgericht iets aan de pijn. De bekende jaren ’80 groep Doe Maar bezong cannabis als “Cannabis sativa hollandica”. Toch wordt cannabis al eeuwen rond de hele wereld gebruikt. Het doel van het gebruik is gevarieerd, maar dat het van oudsher voor medicinale doeleinden gebruikt werd staat vast. De Chinezen gebruikten het al in 2500 v. Chr. Cannabis is een goedgekeurd farmatherapie en de pijnverlichting is veelal genoemd. 1  2  3

Oude Chinese geschriften

In oude Chinese teksten wordt cannabis al genoemd als het om pijnverlichting gaat. De Shennong Ben Cao Jing, een Chinese encyclopedie, bevat de oudste meldingen van cannabis als medicijn voor verstopping, reuma, vruchtbaarheid en malaria. 4 In de Chinese geneeskunde gaat het dan om cannabis met een zeer laag THC-gehalte.

Cannabis is zelden het eerste wat er genomen wordt om pijn te verzachten. Veel vaker gaat men over op NSAID’s. Er zijn veel controlled klinische studies die cannabis als effectieve therapie voor pijn aanwijzen. 5 THC produceert een pijnstillende en slaap bevorderende werking. Cannabis die gerookt wordt zorgt voor een vermindering van pijn als de dosis laag is. Als de dosis hoog is kan pijn juist toenemen, zoals uit sommige studies blijkt. Er schijnt een heilzame werking op pijn uit te gaan door een joint.

Cannabis extract

Orale inname van cannabis extract kan ook. Een meta-analyse waarin 28 testen bekeken werden en waar 2500 patiënten met chronische pijn bij betrokken waren, laat zien dat cannabinoïden duidelijk leidden tot pijn reductie. 6 Dit geldt zowel voor chronische als neuropathische pijn. Cannabis kan ook voor acute pijn verlichting zorgen .  7  8

Er komen steeds meer onderzoeken die bewijs leveren voor de pijn verlichtende werking van cannabis. Mensen melden een afname in opioidegebruik dankzij cannabisgebruik.

Als je cannabis rookt of verdampt is het een consistente effectieve manier in het verlichting van chronische pijn, laat Current Rheumatology Reports 9  in 2017 weten. Orale cannabinoïden lijken bepaalde aspecten van chronische pijn te verbeteren (nachtrust en kwaliteit van leven). Geïnhaleerde cannabis schijnt beter getolereerd te worden dan een joint. Mocht je toch voor een joint gaan: doseer je trekjes, neem er per keer niet meer dan twee en kijk wat het effect is.