Gezonde cholesterolspiegel kan Alzheimer’s voorkomen

De genen die de vetstofwisseling beïnvloeden, zijn dezelfde genen die met Alzheimer’s in verband staan. Volgens bevindingen uit één van de grootste studie naar Alzheimer’s, kan een gezonde cholesterolspiegel Alzheimer’s voorkomen.

Cholesterol en Alzheimer’s: wat is de link?

Een aantal genen zorgen voor een toegenomen risico op cardiovasculaire ziekten, dementie en Alzheimer’s bij sommige mensen. Eén van de vragen die in de studie gesteld werd, was of cardiovasculaire medicatie preventief tegen Alzheimer’s is.

In 2014 waren er al ruim 260.000 mensen met dementie in Nederland. Dit aantal is sterk toegenomen. Na het 65e levensjaar verdubbelt elke 5 jaar de kans om dementie te krijgen. Voor een 85 plusser is de kans op de ziekte 15 maal zo groot. 1

Alzheimer’s treft wereldwijd een groot aantal mensen. Alleen al in de Verenigde Staten hebben bijna 6 miljoen mensen deze neurodegeneratieve ziekte. De noodzaak voor een kuur is groter dan ooit.

Onderzoekers weten dat de conditie een sterk genetisch component heeft. Een persoon met het APOE4 variant heeft twee keer zoveel kans op Alzheimer’s, dan iemand zonder deze variant. Het APOE-gen encodeert een proteïne dat apolipoproteïne E heet. In combinatie met vetten vormt deze proteïne een molecuul die lipoproteïne genoemd wordt.

Cholesterol en andere vetten

Lipoproteïnen spelen een rol bij de transport van cholesterol en andere types vet door de bloedbaan, dus er is al een bevestigde link tussen Alzheimer’s en cholesterol. Nieuw onderzoek heeft nu ook andere genen blootgelegd die ook het risico op Alzheimer’s in connectie brengen met cardiovasculaire ziekten.

Cholesterol: Ook relatie met cardiovasculaire ziekten

Alzheimer’s, cholesterol en cardiovasculaire ziekten hebben een connectie

Het onderzoek is gepubliceerd in Acta Neuropathologica, en is een van de grootste genetische Alzheimer’s onderzoeken.

Het team onderzocht het DNA van maar liefst 1.5 miljoen mensen. Er werd in het DNA vooral gekeken naar risico’s op hartaandoeningen, zoals een hoog BMI, diabetes type 2, hoge triglyceriden-  en cholesterolwaarden.

De analyse vond 90 punten in het genoom, die single nucleotide polymorphisms genoemd worden (SNP’s), die een verband hadden met het risico op zowel Alzheimer’s als cardiovasculaire ziekten. De SNP’s bleken Alzheimer’s sterk te beïnvloeden en de lipidenwaarden in het bloed te verhogen. Een bevinding die ook overeenkomt met voorgaande studies. Toch vond het team nieuwe SNP’s, waarvan in eerdere onderzoeken gedacht werd dat deze alleen met immuniteit linkten.

Deelnemers met een familiegeschiedenis van Alzheimer’s waren eerder geneigd om de nieuw geïdentificeerde risicogenen te hebben, ook als ze zelf geen symptomen hadden.

Beschermt laag cholesterol tegen Alzheimer’s?

De vraag die nu rijst is of een laag cholesterol Alzheimer’s kan voorkomen.

Studieauteur:

“De genen die de vetstofwisseling beïnvloedden waren de genen die ook met Alzheimer’s in verband staan. Genen die bijdragen aan andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals het BMI en diabetes type 2, leken niet bij te dragen aan het genetische risico voor de ziekte.”

“Deze bevindingen representeren een kans om medicatie te overwegen, die zich richt op de routes die bij de vetstofwisseling betrokken zijn. Dit soort medicatie zou nuttig kunnen zijn om de ziekte te voorkomen of vertragen.”

Cholesterol en triglyceriden waarden in balans houden

Volgens de auteur indiceren de resultaten inderdaad dat het waardevol is om de cholesterol- en triglyceriden waarden in balans te houden, om het risico op Alzheimer’s te verkleinen. Wel benadrukt hij dat meer studies nodig zijn om dit te bevestigen.

“De resultaten impliceren dat de pathologieën van Alzheimer’s en cardiovasculaire aandoeningen gelijktijdig voorkomen, omdat ze genetisch gelinkt zijn. Dus als je de genvarianten met je meedraagt, loop je het risico op beide.