Waarom manuka honing de honing der honingen is

honing gezond voor je lever

Honing kent veel bewezen medicinale eigenschappen, van wondgenezing tot het bestrijden van de griep. Van alle honingsoorten laat vooral manuka honing een opmerkelijke activiteit zien.

Manuka honing: veelzijdig medicinale honing

honing2-300x200.jpg
Alle honing heeft medicinale waarde, maar manuka honing nog meer

Medicinale honing krijgt in toenemende mate de aandacht van wetenschappers. Waar honing ooit werd afgedaan als nutteloze volksremedie, worden de medicinale eigenschappen nu steeds meer erkend. Er is natuurlijk het probleem van antibioticaresistentie, wat de wetenschap ertoe brengt om ook “oude” natuurlijke remedies serieus te nemen.

Er zijn veel betrouwbare studies die aantoonden dat bepaalde honingsoorten effectief wonden kan behandelen. Honing is uiterst antibacterieel. In dit artikel nemen we manuka honing onder de loep: wat maakt deze honingsoort medicinaal gezien zo bijzonder?

Al sinds het begin van de mensheid wordt honing als therapeutische middel gebruikt. Later, in de 20e eeuw, werd het afgedaan als “waardeloos” middel. 1  Tegenwoordig krijgt honing veel belangstelling van de wetenschap, ook vanwege de toenemende antibiotica weerstand.

Honing is een complexe mix van suikers, aminozuren, fenolen en andere stoffen. Daarover straks meer. De zoetstof kan schadelijke bacteriën doden, maar doet zelfs nog meer dan dat.  Als medicinaal middel is honing erg veelzijdig.

De eerste die de opmerkelijke activiteit van manuka honing meldde was professor Peter Molan, Waikato University, Nieuw Zeeland. 2 Hij begon de honing te testen op een brede reeks bacteriesoorten in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het was duidelijk dat zelfs de laagste concentratie manuka honing bacteriële pathogenen doodde. Wat nu exact het specifieke ingrediënt was dat hiervoor verantwoordelijk was, bleef onbekend.

Actieve stoffen in de honing

De hoge suikerinhoud (fructose en glucose) en de lage pH waarde maken dat honing microbiële groei remt. Veel soorten honing produceren ook waterstofperoxide als glucose oxideert. Bij manuka honing is dit proces betrekkelijk laag, wordt geneutraliseerd en desondanks blijft de activiteit.

In 2008 werd de stof methylglyoxal (MGO) in manuka honing geïdentificeerd. 3   Als je griep wilt voorkomen, of de duur wilt verkorten denk dan eens aan manuka honing. Methylglyoxal is een namelijk een stof die het griepvirus remt. MGO kan giftig zijn, toch is er geen bewijs van celschade als de honing geconsumeerd wordt of op wonden aangebracht wordt. De honing stimuleert heling van de huid en voorkomt zelfs de vorming van littekens.  4 5 6

De meest actieve honingsoorten hebben ook hoge MGO-concentraties.

Honing tegen (non-) bacteriële pathogenen

Honing laat ook activiteit zien tegenover non-bacteriële pathogenen. Zo manuka honing zien waterpokken, griep en de mazelen  te kunnen behandelen. 7  8   Schimmelinfecties, zoals Candida albicans zijn iets minder vatbaar voor manuka honing, maar worden wel sterk geremd door andere honingsoorten (die veel waterstofperoxide produceren. 9: Brady N., Molan P., Harfoot C. (1996). The sensitivity of dermatophytes to the antimicrobial activity of manuka honey and other honey. Pharm. Pharmacol. Commun. 2 471–473.   10

Versterkt de werking van antibiotica

Manuka honing laat in combinatie met antibiotica (oxacilline, tetracycline, imipenem en mupirocine) een synergisch effect zien. Zoals bijvoorbeeld  tegen de groei van een MRSA-streng. 11   12

Bedrijven die manuka produceren en verkopen hanteren meestal een hoge ethische standaard, en ontmoedigen het gebruik van diermodellen om infecties en wondheling te bestuderen. Manuka honing is echter gebruikt om de wonden van dieren te behandelen, meestal bij paarden. De uitkomsten waren positief. 5 13   Het gebruik van honing bij open wonden en zweren zorgde voor aanzienlijke verbetering, waar antibiotica faalden. )14: Regulski M. (2008). A novel wound care dressing for chronic leg ulcerations. Podiatry Manag. 27 235–246.  15

Regenereert weefsels

Manuka honing regenereert weefsels zo goed, dat het zelfs het proces van kankerformatie kan remmen. 16 De honing kan voorkomen dat kankercellen zich vermeerderen. 17,18,19   20  Manuka demonstreerde onder andere de groei van kanker- en darmcellen tegen te houden, op een dosis afhankelijke manier.21

Manuka: uitgekiende “formule” van antioxidanten

honing3-300x200.jpg
Met manuka honing heb je een uitgekiende antioxidant-formule, zo uit de natuur

Met manuka honing heb je een zorgvuldige uitgekiende formule vol belangrijke antioxidanten: uitgekiend door de natuur wel te verstaan, er is geen menselijke denken aan te pas gekomen.

De “formule” is  zeer uitgebreid en bevat: cafeïnezuur, isoferulinezuur, gallinezuur, hydrobenzoïdezuur, fenyllactine zuur, methoxyfenollactine zuur, kojic zuur, luteonine, kamferol, quercetine (bekijk hier de andere stoffen)

Alle honingen staan bekend om hun sterke antioxidant capaciteit; dus zijn ze  erg gunstig bij het bestrijden van vrije radicalen, en beschermen lichaamscellen zeer adequaat. 54,22  De hoeveelheid fenolbestanddelen is er hoog in manuka honing. 23,24  25 26

Hoogwaardig

Wat betreft relevante bioactieve eigenschappen wordt de honing in verschillende studies beschreven als de “gouden standaard.” 27   Manuka honing vertoont een hoogwaardige fenol-inhoud en antioxidant capaciteit vergeleken met andere honingsoorten. Tualang honing kan er trouwens wel aan tippen. 28 29 30 31

Vermindert oxidatieve schade

Als we gezond en vitaal willen blijven, is het belangrijk om DNA schade zo veel mogelijk te verminderen. Omdat manuka honing een zeer beschermende rol speelt tegen oxidatieve schade, kan deze honing gebruikt worden om DNA schade inderdaad te verminderen. 32 33 Volgens resultaten is manuka honing waardevol als natuurlijk alternatief om de fysiologische oxidatieve status te verbeteren.

Manuka honing 20+ heeft volgens onderzoek geen invloed op de allergische status bij mensen, en lijkt veilig te zijn voor gezonde mensen. 34