5 Vormen van slapeloosheid geïdentificeerd

slapeloosheid2.jpg

Heb je last van slapeloosheid? Slapeloosheid werd altijd gezien als één stoornis, maar nu is geconcludeerd dat de aandoening 5 verschillende stoornissen representeert. Van welke vorm je last hebt, hangt af van je persoonlijkheidstype.

Elke persoonlijkheidstype, andere vorm van slapeloosheid

Het nieuwe onderzoek concludeert dat slapeloosheid verschilt per persoonlijkheidstype, onder andere. De studie werd uitgevoerd door het Nederlands Herseninstituut (Netherlands Institute for Neuroscience) en is gepubliceerd in the Lancet Psychiatry. Er deden duizenden mensen aan mee.

De conclusies uit het onderzoek

  • Slapeloosheid heeft 5 subtypes die verschillen door persoonlijkheid, risico op depressie, hersenactiviteit en respons op de behandeling
  • Slapeloosheid is niet één stoornis, maar representeert eigenlijk 5 verschillende stoornissen

Slapeloosheid, slecht voor de gezondheid

Slapeloosheid is een van de meest voorkomende klachten waarmee mensen naar de huisarts gaan. De hoofdsymptomen zijn onvoldoende slaap en een slechte kwaliteit van de nachtrust. Hiernaast vindt men het vaak moeilijk om in slaap te vallen, en in slaap te blijven. De gevolgen van de stoornis gaan verder dan een vervelende nacht: de meeste mensen die eraan lijden ervaren ook problemen met het dagelijks functioneren. Ze worden zelden uitgerust wakker, en blijven zich moe en slaperig voelen voor de rest van de dag. Als de problemen lang aanhouden kan er depressie, angst en prikkelbaarheid optreden. Het pleegt dan ook nog een aanslag op de focus, aandacht, het leren en geheugen.

Acute slapeloosheid duurt niet zo lang: van een paar dagen tot een paar weken. Dit komt meestal door een stressvolle gebeurtenis in de familie, of druk van het werk. Andere mensen ervaren een meer chronische vorm van slapeloosheid die maanden of langer kan duren. Behandeling werkt voor sommigen, maar niet voor iedereen.

5 soorten slapeloosheid

slapen4.jpg
Er zijn meerdere vormen van slapeloosheid: welke je hebt hangt af van je persoonlijkheidstype

De studie vond plaats in 3 delen. Eerst werden 34 verschillende vraaglijsten geanalyseerd, die door 4322 vrijwilligers waren ingevuld. Middels de questionnaires werden persoonlijkheidskenmerken gemeten die gelinkt zijn met verschillen in hersenfunctie en -structuur. De methode die hierbij gebruikt werd was het latenteklassemodel. Op deze manier werden 5 soorten slapeloosheid geïdentificeerd:

Type 1: totaal niet lekker in het vel; scoort hoog op neuroticisme en een bedrukt gevoel

Type 2: niet lekker in het vel; gevoelig voor beloning, responses op plezierige emoties zijn in tact

Type 3: niet lekker in het vel; ongevoelig voor beloning

Type 4: zit af en toe minder goed in het vel; hoge reactiviteit. De slapeloosheid is afhankelijk van de omgeving en levensgebeurtenissen  

Type 5: licht gestresst met een lage reactiviteit

De bevindingen werden vervolgens bevestigd in een tweede deel van de studie. Uiteindelijk, na 5 jaar, vond het derde deel plaats middels her-evaluatie.

Vorm van slapeloosheid verandert niet in loop der jaren

Uit het derde deel bleek dat personen nog steeds onder het type slapeloosheid vielen van 5 jaar eerder wat wijst op een “hoge stabiliteit van de classificatie.”

Verdere bevindingen

  • ECG’s onthulden duidelijke verschillen in hersenresponses op externe stimuli.
  • Dit versterkt het idee dat de hersenonderzoek onderliggende mechanismen kan onthullen
  • De onderzoekers merkten ook dat elk type van slapeloosheid weer anders reageerde op behandeling met medicijnen en met cognitieve gedragstherapie.
  • Het risico op depressie varieerde ook tussen de groepen.
  • De symptomen waren bij elk type slapeloosheid hetzelfde, zoals moeite om in slaap te komen en te vroeg wakker worden

Dat de resultaten duidelijk laten zien welk slapeloosheidstype de grootste kans op depressie heeft, geeft de onderzoekers stof om manieren te onderzoeken waarmee depressie voorkomen kan worden bij mensen met het type slapeloosheid die het meeste risico met zich meedraagt.

Eerdere studies waarbij gepoogd werd slapeloosheid types te identificeren faalden, omdat de focus teveel op de zulke symptomen lag, aldus de onderzoekers.

https://goedgezond.info/slaap-je-slecht-vitamine-d-tekort-linkt-met-slaapproblemen/