Emulgatoren in voeding veranderen sociaal gedrag

boterhamboter.jpg

Een bepaald type voedingsadditief verandert sociaal gedrag en stemming. Het gaat om emulgatoren die onder andere in margarine en bewerkt vlees zitten. De gedrags- en stemmingsveranderingen vinden plaats via de darmbacteriën. Dit blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in Scientific Reports.

Voedingsadditieven krijgen krijgen al geruime tijd veel aandacht. Nu zijn het de emulgatoren. Fabrikanten voegen emulgatoren aan de voeding toe om de textuur te veranderen, niet mengbare stoffen mengbaar te maken en de houdbaarheid te vergroten.   

Emulgatoren in voeding

Je vindt emulgatoren in veel voedingsproducten, zoals onder andere in brood, margarine, bewerkt vlees.

Eerder studies op muismodellen demonstreerden hoe emulgatoren het darm microbioom veranderen. Door deze verandering ontstaat er milde ontsteking. Ook is er de kans op obesitas en metabole stoornissen.

E400-E500: emulgatoren vind je in de e-nummers 400 t/m 500. Hier zie je onder welke namen . En wil je weten onder welke e-nummers emulgatoren genoemd worden in ijs, chocola, bewerkt vlees of boter? Kijk dan hier

Additieven directe invloed op darmbacteriën

Een publicatie in journal Gut uit 2017 concludeerde dat darmbacteriën “op directe wijze door deze voedingsadditieven beïnvloed worden, dusdanig dat het tot darmontsteking leidt.” Dit betrof een onderzoek met menselijke deelnemers.

Nu onderzocht een team (Georgia State University in Atlanta) in welke mate twee veelgebruikte emulgatoren een impact hebben op het mentale welzijn. De onderzochte emulgatoren waren carboxymethylcellulose (CMC) en polysorbate-80 (P80).

Darmgezondheid=mentaal welzijn

ijs.jpg
Emulgators beïnvloeden sociaal gedrag. Ze zitten onder andere in ijs, chocola, boter en bewerkt vlees

Misschien lijkt de relatie tussen het mentale welzijn en de darmgezondheid ver gezocht. Toch is niets minder waar: in de afgelopen jaren is het bidirectionele verband (brein/darm-as) keer op keer aangetoond. De (dis-)balans in de darmflora is van niet te onderschatten invloed op angst, depressie, stemming en zelfs eetgedrag. Om een voorbeeld te noemen, in 2011 bleek hoe Lactobacillus rhamnosus voor meetbare veranderingen in de hersenen zorgde, waardoor angstklachten verminderden.

Ook bleek hoe muizen zonder darmflora meer angstgedrag vertoonden. En recenter werd aangetoond hoe antibiotica in het vroege leven op behoorlijk het darmmicrobioom veranderen. En hoe dit bepalend is voor angstklachten en sociaal gedrag over een langere termijn.

Al met al interessante gegevens.

In de studie in Scientific Reports bekeek een onderzoeksteam dus de invloed van P80 en CMC op de mentale staat, van muizen. De muizen kregen de stoffen 12 weken lang via het drinkwater binnen. Gedrag, darmmicrobioom en andere parameters werden hierna gemeten.

“We vroegen ons af “kunnen de effecten van emulgatoren op systematische ontsteking zich verder uitbreiden naar de hersenen en het gedrag? En het antwoord was ja.” -senior auteur van de studie professor Geert de Vries

De impact van emulgatoren

boter2.png
Ook in boter zitten emulgatoren. Emulgatoren hebben een directe invloed op de darmbacteriën, en hiermee op het mentaal welzijn

Sociaal gedrag en angst

Wat waren de effecten dan precies? De onderzoekers toonden dat de stoffen bij mannetjesmuizen de darmbacteriën anders beïnvloedden dan bij de vrouwtjes. Ook verschilden de gedragsveranderingen tussen de twee sexen.

Bij mannetjes muizen nam met name angstgedrag toe Bij vrouwtjesmuizen was er vooral een afname van sociaal gedrag

Hoe dit precies plaatsvindt is nog niet helemaal bekend. Maar er zijn een paar theorieën

“We weten dat ontsteking locale immuuncellen triggeren om signaleringsmoleculen te produceren. Deze moleculen tasten op andere plekken weefsels aan, waaronder in de hersenen. De darmen bevat ook delen van de nervus vagus, die een directe informatieroute naar het brein is.” -Geert de Vries

Mannen: meer angst, vrouwen: minder sociaal gedrag

Waarom er verschillen tussen sexen zijn is nog niet uit te leggen. Onderzoekers weten wel dat er verschillen zijn tussen de werking van het immuunsysteem van mannen en vrouwen.

Deze studie maakte in ieder geval duidelijk dat emulgatoren in de voeding een impact op de darmflora hebben, en hiermee ook op het sociale gedrag en angstklachten.

Sinds een paar jaar stijgt het aantal mensen met angstklachten in de westerse wereld. Tegelijkertijd is er een toename van darmaandoeningen. De studieauteurs vragen zich dan ook af in hoeverre voedingsadditieven hiermee te maken hebben.