Vitamine D stimuleert aanmaak serotonine

vitamine d en serotonine

Een optimale vitamine D spiegel stimuleert de aanmaak van serotonine.  Vitamine D speelt samen met serotonine een rol bij atypisch sociaal gedrag. Vitamine D imiteert indirect SSRI’s en MAO remmers.

Een optimale vitamine D spiegel stimuleert de aanmaak van  serotonine. Hier publiceerde journal Genes & Nutrition een hele uiteenzetting over. Kernpunt is dat er problemen ontstaan als er te weinig 1.25 dihydroxyitamine D3 (1.25 D)  en 5-hydroxytryptamine (5-HT serotonine) in het brein is. Dan ontstaat er mogelijk atypisch sociaal gedrag. Hierbij valt te denken aan depressie en autisme.

Hoe vitamine D serotonine stimuleert

Serotonine niveau blijft behouden door vitamine D

Want dankzij vitamine D blijven de serotonine concentraties in de hersenen behouden. En dit verklaart hoe de vitamine de ontwikkeling en het verloop van psychiatrische aandoeningen beïnvloedt. Wat de studie tevens laat zien is dat 1.15 D niet alleen de samenstelling van serotonine opwekt. Maar ook dat het op indirecte wijze SSRI’s en MAO remmers imiteert. Dit verhoogt de serotonine concentratie in het centraal zenuwstelsel.

In het vorige artikel las dat melatonine onmisbaar is voor een goed serotonineniveau. En hoe melatonine pijn reguleert.

Zodoende suggereren de bevindingen dat een optimale vitamine D status bijdraagt aan sociale gedragingen.

Tryptofaan

Waarschijnlijk weten we wel dat serotonine een neurotransmitter is. Afkomstig van tryptofaan, een essentieel aminozuur met veel functies. Zo reguleert het eetlust, slaap, uithoudingsvermogen, temperatuur, stemming en sociale cognitie. 1   

Voor de aanmaak van serotonine is tryptofaan nodig. Hier zijn 3 belangrijke proteïnen bij betrokken (TPH2, SERT en MAO-A). 2 3

Voeding die rijk is aan tryptofaan

Sociaal gedrag

Nu hangt het serotonine niveau deels af van 1.25 dihydroxyvitamine D3. Dit is de actieve hormonale metaboliet van vitamine D. 4  De actieve vorm wekt zelfs drastisch de expressie van THP2 op 4 5  Hiermee verbetert de executieve functie en prosociaal gedrag. Als deze twee functies minder goed verlopen is er meestal sprake van en te lage serotoninespiegel.

Dit is ook het geval bij een brede reeks van gedrag gerelateerde aandoeningen zoals ADHD, autisme, bipopolaire stoornis, obsessieve compulsieve stoornis, depressie en schizofrenie.6    

Kortom, er is dus een link tussen een vitamine D tekort en lage serotonine concentraties bij tal van neuropsychiatrische stoornissen 6   

Vitamine D imiteert SSRI’s

Omdat vitamine D de route van serotonine heropname en degradatie beïnvloedt is het hiervoor dus onmisbaar. Namelijk, een optimale vitamine D spiegel onderdrukt de heropname en afbraak van serotonine. Met andere woorden: het werkt zoals SSRI’s werken

Eerdere onderzoeken legden de focus op de relatie tussen vitamine D en serotonine. Wat de publicatie in Genes & Nutrition anders maakt, is dat hier puur de focus lag op de samenstelling van serotonine. En de rol die 1.25 D hierbij speelt. Die rol is er dus een waarbij de heropname van serotonine geremd wordt.

Nog iets anders is het, dat studies tonen dat hogere 1.25 D concentraties minder effectief zijn. BIj kinderen met autisme is het bijvoorbeeld voldoende om de 1.15 D spiegel gewoon optimaal te houden. 7

Belangrijk voor serotonine en de psyche

Je ziet dus hoe belangrijk vitamine D is voor serotonine, sociaal gedrag en de psyche. Vooral als je bedenkt dat elk weefsel in het lichaam vitamine D receptors hebben. Zodoende is vitamine D nodig op elke niveau. Zodat het lichaam goed kan functioneren.

Overigens is vitamine D de enige vitamine die ook een hormoon is. Na opname gaat het  naar de lever en nieren. Hier wordt het omgezet in de actieve vorm.

Vitamine D ook onmisbaar voor andere neurotransmitters

Serotonine is niet de enige neurotransmitter die aangestuurd wordt door vitamine D. Hetzelfde geldt voor de andere neurotransmitters. Zoals dopamine. Geen wonder dat sommige vitamine D receptors in bepaalde hersengedeelte een link hebben met depressie.

Winterdepressie

Dan is er nog de winterdepressie. Of te wel de seizoensdip. Deze stemmingsstoornis brengt depressieve symptomen met zich mee. Dit is te wijten aan gebrek aan zonlicht. Doordat de vitamine D spiegel daalt, ervaart men somberheid. Ook hier is weer vitamine D aan te wijzen. Net als bij de eerder genoemde stoornissen. Vanwege de invloed op de aanmaak van serotonine. 8.

Wel logisch dat vitamine D een connectie heeft met depressie en stemming. Aangetoond is dan ook, dat de vitamine bij depressie de duur verkort en het herstel versnelt. 9 10 11 12