Verlaagt paracetamol de empathie?

paracetamol empathie

Verlaagt paracetamol de empathie? Dit is mogelijk, blijkt uit een serie studies. De pijnstiller heeft waarschijnlijk invloed op onze psychologie.    

Paracetamol verlaagt misschien empathie

pijnstiller

Verlaagt paracetamol de empathie? Dit was de vraag in een nieuwe studie. Belangrijk, omdat de pijnstiller een van de meest gebruikte middelen ter wereld is. Vanwege het feit dat het makkelijk verkrijgbaar is en snel verlichting bij pijn geeft. Risico’s van chronisch paracetamolgebruik worden zo wie zo onderschat. Natuurlijke pijnstillers geven niet zelden hetzelfde resultaat.

Deze werking van paracetamol op het empathisch vermogen is onderzocht door Dominik Mischkowski, Ohio University Athens. Hoewel verrassend, is het niet de eerste keer dat dit blijkt.

Namelijk bleek eerder dat

  • Paracetamol de neurale responses op sociale afwijzing verandert 1 Met andere woorden: het verminderde emotionele pijn 1
  • Ook de emotionele verwerking afvlakt door de pijnstiller
  • En het vertrouwen toeneemt bij mensen met borderline 3

Minder empathie voor emotioneel lijden

Tevens vermindert paracetamol (acetaminofen) het vermogen om empathie te tonen voor lichamelijke en emotioneel lijden, volgens Mischkowski. Omdat het niet alleen gevoelens voor eigen pijn afvlakt, maar ook voor die van anderen.

“Ik ben nog steeds verbaasd over de psychologische effecten van zo’n gewone pijnstiller.”

Dominik Mischkowski

Wat er in de huidige studie gebeurde, was het volgende. Verder bordurend op het eerdere werk, onderzocht Mischkowski of het middel het positief empathisch vermogen vermindert. Van de 114 deelnemers kreeg de helft een placebo. De andere helft kreeg uiteraard paracetamol (1000 mg acetaminofen). De studie was double-blind.

Na een uur lazen de deelnemers teksten over mensen die positieve ervaringen hadden. Natuurlijk werd gemeten in welke mate de vrijwilligers dit waarnamen.

De conclusie

“Paracetamol vermindert het positief empathisch vermogen. Terwijl positieve scenario”s gelezen werden over plezierige gebeurtenissen, ervaarden ze minder empathie vergeleken met de placebo-groep.”

Mischkowski

Begrip voor emotie, maar minder inleving

pijnstiller inlevingsvermogen

Hoewel deelnemers het emotionele begrepen, hadden ze minder inlevingsvermogen

Ook belangrijk was dat acetaminofen het vermogen om de situaties te begrijpen niet vertroebelde. Elke deelnemer begreep dat het voorgelezene om positieve dingen ging. Ze snapten de emotionele impact. Maar voelden niet veel empathie.

Kunnen we nu stellen dat paracetamol het empathisch vermogen verlaagt? Dat is nog te vroeg. Ondanks dat het bewijs groeit, was het aantal deelnemers te klein.

“Aangezien zoveel mensen wereldwijd paracetamol nemen, doet dit onderzoek ertoe.”


Dominik Mischkowski

Meer studies nodig

Meer studies zijn dus nodig. Zo kan bijvoorbeeld de empathie in echte situaties gemeten worden. Dit heeft de voorkeur boven gelezen emotionele teksten. Verder is het lastig om dit vermogen echt te testen. In de betreffende studie gaven de deelnemers via een schaal aan wat ze voelden. Een zelftest dus. En dit is om verschillende redenen niet ten volste betrouwbaar.

Toch veranderde paracetamol de manier waarop deelnemers de questionnaire beantwoordden. Kortom, een intrigerend gegeven. Maar verdere studies zijn nodig om dit verder uit te diepen.

Bron: Ohio University Athens.
Acetaminophen can reduce positive empathy for others

Aanbevolen artikelen