Oorzaak fibromyalgie ligt in insulinewaarden

Melatonine bij fibromyalgie vermindert pijn

Dat de oorzaak van fibromyalgie in de insulinewaarden ligt, blijkt uit nieuw onderzoek. Want medicatie die de glucosespiegel reguleert pakt ook de pijn van fibromyalgie aan. En dat geeft een nieuw aanknopingspunt voor behandeling!

Link tussen fibromyalgie en insulinewaarden

Ligt de oorzaak van fibromyalgie in de insulinewaarden? Mogelijk, want nieuw onderzoek toont de link tussen insulineresistentie en de ziekte. .Insulineresistentie maakt onderdeel uit van de stofwisselingsstoornis met de naam “metabole stoornis.” Omdat medicatie tegen insulineweerstand de klachten van fibromyalgie vermindert, denken onderzoekers dat dit een missing link is.

Fibromyalgie: chronische pijn en vermoeidheid

Wat fibromyalgie zo ontwrichtend maakt voor normaal dagelijks functioneren is de chronische pijn overal in het lichaam. Hierbij is ligt de pijngevoeligheid ook hoger, en ervaren patiënten ernstige vermoeidheid. Onderzoekers van The University of Texas Medical Branch deden een fascinerende ontdekking. (publicatie: journal PLOS ONE.)

Minder insulineweerstand, minder pijn

insuline de oorzaak

Minder insulineweerstand geeft minder pijn bij fibromyalgie

Fibromyalgie. Wat heeft insuline hiermee te maken? Toen fm-patiënten behandeld werden met een medicijn tegen insulineweerstand, ontdekten ze de link. Want de pijn nam af. Van de medicatie is het de bedoeling dat het de glucosespiegel reguleert.

Verstoorde bloedsuikerspiegel

Nu is het interessante dat insulineweerstand een zelfde kenmerk heeft als fibromyalgie. Waar bij een verstoorde bloedsuikerspiegel disfunctie van de kleine bloedvaten in de hersenen speelt, is dit bij “de vermoeidheidsziekte” ook het geval. Aan de hand van dit gegeven vond verder onderzoek naar deze kwestie plaats.

Zelfde test als bij prediabetes en diabetes type 2

Hieruit bleek dat vrijwel alle patiënten met fibromyalgie geïdentificeerd kunnen worden via de HbA1c waarden.  Deze waarden reflecteren de gemiddelde bloedsuikerspiegels van de voorafgaande twee á drie maanden. Via deze test meet de arts hemoglobine (A1c): een bloedcel proteïne die glucose bindt. Om prediabetes en diabetes type 2 vast te stellen, wordt de test gebruikt.

Hogere waarden bij fibromyalgiepatiënten

Nu werd de test gebruikt bij fibromyagie patiënten. Waarop hun waarden een stuk hoger bleken te liggen dan die van gezonde mensen van dezelfde leeftijd. Deze hogere waarden wezen op insulineweerstand.

Als de waarden hoger liggen, is de kans op centrale pijn van de hersenen -een kenmerk van fibromyalgie- een stuk hoger. Overigens kenmerkt centrale pijn ook andere chronische pijnstoornissen.

Eenvoudige diagnose en behandeling

Ondanks uitgebreide studies naar fibromyalgie, was deze link onopgemerkt gebleven. Een van de redenen is dat de A1c waarden bij fm-patiënten vaak als normaal beschouwd worden. Terwijl de waarden gedurende een leven steeds verschillen, en leeftijd ook een rol speelt.

Eigenlijk zou dit een vrij eenvoudige diagnose en behandeling betekenen. Het medicijn dat gebruikt werd was Metformine.