Fibromyalgie door andere darmbacteriën

fibromyalgie andere darmbacteriën

Darmbacteriën bepalen nogal wat. Eerder bleek dat de micro-organismen zelfs ons gedrag en voedselkeuzes bepalen. Nu meldt een studie dat fibromyalgie patiënten andere darmbacteriën hebben.

Duidelijk andere darmflora bij fibromyalgie

Darmflora zijn anders bij fibromyalgie

In de studie (publicatie journal Pain identificeerde onderzoekers 19 soorten darmbacteriën die in hogere of mindere mate in de darmen waren bij fibromyalgie patiënten. Wat is hier de belangrijkste conclusie, volgens het team? Dat fibromyalgie en de symptomen duidelijk met elkaar verband houden.

Wie fibromyalgie heeft of iemand met de ziekte in zijn/haar omgeving kent, weet wat de symptomen zijn. Pijn, vermoeidheid en cognitieve moeilijkheden maken een normaal dagelijks functioneren erg lastig. 

Darmbacteriën bepalen ernst van de ziekte

Iets anders dat de onderzoekers zagen, was dat de ernst van symptomen in direct verband staan met een meer/mindere mate van aanwezigheid van de bacteriesoorten. Dit is nog niet eerder gemeld.

Oorzaak of gevolg?

Jammer genoeg is uit dit onderzoek nog niet duidelijk of de veranderingen in darmflora nu bijdragers aan de ziekte zijn of dat ze een gevolg zijn. Wel tonen eerdere studies hoe groot de rol van darmbacteriën zijn bij hoofdpijn, rugpijn en andere pijn gerelateerde symptomen.  Een andere studie geeft hier wel duidelijkheid over, dit komt later aan bod.

Eerdere diagnose?

Mocht het zo zijn dat darmbacteriën inderdaad een actieve rol spelen bij het bevorderen en veroorzaken van fibromyalgie, dan is dit een belangrijke bevinding. Omdat het de tijd kan verkorten die nodig is om de diagnose te stellen. Zelfs kan het een manier van genezing inhouden. 

Hoewel men vroeger nog vond dat de ziekte ingebeeld was, doet de wetenschap sinds een paar jaar veel onderzoek naar fibromyalgie. Onlangs bleek dat insulineweerstand mogelijk een rol speelt, en dat metformine een mogelijke behandeling voor de aandoening is. Metformine behandelt insulineweerstand.

De studie

Van de 156 vrouwen die deelnamen aan het onderzoek hadden er 77 fibromyalgie. De overigen waren gezond. Sommigen waren verwant met elkaar. De onderzoekers waren in staat om de ziekte bij het merendeel van de fibromyalgie patiënten in te schatten: ze waren 87.8% accuraat. 

“We zagen een kwantitatief verband tussen de aanwezigheid van bepaalde soorten darmbacteriën en ernst van de symptomen, waaronder pijn intensiteit en verspreiding, vermoeidheid,  slaapstoornissen en cognitieve problemen.”

Auteur

Darmen en fibromyalgie: echt wel een verband

Bij fibromyalgie zijn er ook andere darmproblemen en deze houden verband met de darmbacteriën

Zo wie zo houden darmen en fibromyalgie verband met elkaar. Als je naar de wetenschappelijke literatuur kijkt zie je dat van de onderzochte patiënten in studies

  • 73% van de patiënten maag-/darmklachten had
  • het merendeel last had van een prikkelbare darm 2 3
  • darmflora veranderd is 5
  • vrijwel alle patiënten bacteriële overgroei in de dunne darm had (SIBO) 6
  • een ruim merendeel (70%) een lekkende darm had 7

Bacteriële overgroei in dunne darm

In de studie in journal Gut was de vraag: zijn veranderingen in darmflora nu de oorzaak of het gevolg? Misschien dat een ander onderzoek 8 antwoord op deze vraag geeft. Een groep van fibromyalgie patiënten met SIBO werd in twee groepen verdeeld. In de ene groep kregen ze antibiotica om SIBO te behandelen en in de andere een placebo. Bij de fibromyalgie patiënten die antibiotica kregen traden significante verbeteringen op. Die niet optraden bij de placebogroep.

Het suggereert dat SIBO een rol oorzakelijke rol speelt bij fibromyalgie bij in ieder geval een aantal patiënten. Van SIBO is bekend dat darmflora weer in balans moeten.