Magnesium, ook voor gezonde hersenen

magnesium voor gezonde hersenen

Magnesium is ook onmisbaar voor gezonde hersenen. Het mineraal verbetert leren en geheugen bij jong en oud. Dus wil je een gezond brein en heb je een boost nodig? Vergeet dan dit mineraal niet. 

Gezond brein heeft magnesium nodig

Wanneer je magnesiumspiegel laag is, heeft dit ook een impact op je cognitieve functies. Dit geldt niet alleen voor oudere mensen. Ook bij jonge mensen is magnesium erg belangrijk voor gezonde hersenen en een goed denkvermogen. 1 Met genoeg magnesium hou je een gezond brein.


Als je werkt aan je magnesiumspiegel voor gezonde hersenen of een andere reden, werk dan ook aan die van vitamine D. Want magnesium en vitamine D kunnen niet zonder elkaar! Een gezond brein heeft beide nodig.


Neuroplasticiteit in optima forma

Inmiddels weet je wel dat magnesium onmisbaar is voor veel lichaamsweefsels. Hier horen de hersenen ook bij. Het is een goed ding om onze hersenverbindingen in optima forma te houden. Het is aangetoond dat magnesium voor een gezond brein zorgt, mede doordat het de plasticiteit bevordert. 

De vorm van magnesium die het meest geschikt is om gezonde hersenen te krijgen, is L-theornaat. Via die vorm neemt de hoeveelheid magnesium in de hersenen aanzienlijk toe. 

Voor jong en oud

Aanzienlijk, want het blijkt invloed te hebben op vele facetten die kenmerkend zijn voor gezonde hersenen. In de eerste plaats op veel aspecten van leren en geheugen. Zowel bij jong als bij oud. Er vinden allerlei cellulaire veranderingen plaats en het aantal functionele verbindingen neemt toe. Die zowel de korte als lange termijn betreffen en cruciaal zijn voor leren en geheugen. Voor een gezond brein kan magnesium echt niet ontbreken.

Helpt bij migraine

magnesium voor gezonde hersenen
Magnesium helpt ook tegen migraine

Gezonde hersenen zijn hersenen zonder migraine. Bij migraine speelt glutamaat een rol. Deze lichaamseigen neurotransmitter overprikkelt het centraal zenuwstelsel.  Je vindt hem ook in voeding. Vandaar dat sommige voeding migraines meer uitlokken. Wat magnesium doet is een blokkade opleggen bij de NMDA- receptor (N-methyl-D-asparginezuur). Die draagt in belangrijke mate bij aan de overdracht van pijn. 2. Tijdens migraine-aanvallen zijn lagere concentraties magnesium gemeten in het bloed, speeksel en ruggenmerg. 3,4,5,6 Scans laten hetzelfde zien.  7

Magnesium is aldus een nuttige behandeling, en werkt een uur na inname. 8 De intensiteit en hoeveelheid van aanvallen neemt ermee af. 9  Neem dus dit mineraal als je een gezond brein met minder migraine wilt.

Chronische pijn

Een gezond brein is een goede remedie tegen chronische pijn. Want ook hier werkt magnesium weer door de NMDA-receptor te blokkeren. 10. 11.  Bij fibromyalgiepatiënten zijn ook lagere concentraties magnesium aangetroffen. Magnesiumcitraat (300 mg) verminderde de pijn. 12

Angst en depressie

Hier is de neutrotransmissie van glutamaat eveneens veranderd. 13,14  Vanwege de remming op de NMDA-receptor, is het denkbaar dat een lage magnesiumspiegel angst en depressie verergert. Neem het dus voor gezonde hersenen. Verwacht echter niet een acuut effect op je klachten. Je zult heel consequent en lang moeten slikken. Als depressie samenhangt met PMS is magnesium ook erg bruikbaar, vooral in combinatie met vitamine B6.  15,16   

Therapieresistente depressie

Een magnesiumtekort heeft invloed op de NMDA-receptor en veroorzaakt schade aan de zenuwcellen en neurologisch letsel. Dit resulteert in een ernstige depressie. Orale inname van magnesium bij mensen en dieren heeft anti-depressieve effecten die vergelijkbaar zijn met die van sterke antidepressiva. De hoeveelheid magnesium in het ruggenmerg is erg laag bij de therapieresistentie depressie en patiënten met zelfmoordgedachten. Er is een disbalans tussen magnesium in het bloed en in de hersenen. Het eerste rapport hierover verscheen in 1921 en liet succes zien bij 220 van de 250 patiënten door behandeling met het mineraal. Een klinisch onderzoek uit 2008 toonde dat magnesium net zo effectief was als imipramine. Magnesium is grotendeels verwijderd uit de voeding. Doordat men meer bewerkte voeding is gaan eten heeft dit gevolgen voor de hersenen. Calcium, glutamaat en aspartaat zijn gebruikelijke additieven die deze stoornis behoorlijk verergeren. Een lage concentratie magnesium in de hersenen verlaagt het serotonineniveau. 17

Uit Medical Hypothesis 2010 Apr;74(4):649-60. doi: 10.1016/j.mehy.2009.10.051. Epub 2009 Nov 27.

Beschermt tegen een beroerte

Wat betreft een beroerte, hou je een gezond brein doordat magnesium goede bescherming biedt. Want een lagere magnesiumspiegel verhoogt de kans op (overlijden door) een beroerte. 18. Er is duidelijk bewijs dat het mineraal ertegen beschermt. 19,20 Wat je hiervoor moet nemen? De meeste studies melden 100 mg per dag voor het protectieve effect. Voor het verbeteren van je gezondheidstoestand na een beroerte, laten studies weten dat magnesium sulfaat dit het beste doet. 21,22   

Doe iets aan een tekort

Een lage magnesiumspiegel geeft geen gezond brein. Het mineraal boost je cognitieve vermogens, en beschermt het tegen ernstige aandoeningen. Als je nagaat dat de helft van de Westerse bevolking een tekort heeft, kun je je voorstellen hoe belangrijk het is om aan een hogere spiegel te werken. 1