Systolische bloeddruk voorspelt cognitief functioneren

gezondere bloeddruk

Je systolische bloeddruk voorspelt onder andere hoe vaardig je bent in probleemoplossing.

Dit toont een nieuwe studie in Neuropsychology, Development and Cognition.

Systolische vermogen en problemen oplossen

Beide staan in verband met een slechter mentaal functioneren: zowel de lage als de hoge bloeddruk. Er was wat dit betreft nog weinig aandacht voor het probleemoplossend vermogen. En dit vermogen is de echte voorspeller voor het onafhankelijk functioneren als je ouder wordt.

Chronische pijn

Onderzoek laat ook zien dat er een verband is tussen chronische pijn, bloeddruk en cognitie. Maar in deze studie gaat het dus vooral om de link tussen het probleemoplossend vermogen en de systolische bloeddruk. Bij mensen met en zonder fibromyalgie.

De uitkomst was dat de systolische bloeddruk en polsslag duidelijke voorspellers zijn voor het probleemoplossend vermogen. Of er sprake is van fibromyalgie of niet maakte niet uit. De resultaten betreffen dus oudere deelnemers.

Dementie en Alzheimer’s

systolische bloeddruk verlagen
Van tomatensap is bewezen dat het de bloeddruk verlaagt

Dat intensieve controle van de systolische bloeddruk het risico op cognitieve achteruitgang verkleint is bekend. Deze controle verlaagt ook het risico op Alzheimer’s. 1 2

Uit ander recent onderzoek met deelnemers van 45-74 jaar blijkt eveneens dat de systolische bloeddruk de cognitieve functies beïnvloedt. Aan deze studies deden 4465 mensen mee met een follow up van 8 jaar.

Verschillen m/v

Bij mannen

Was er het verband tussen een hoge diastolische/systolische bloeddruk en verstoorde cognitie, vooral in de leeftijdsgroep van 45-55 jaar.

Bij vrouwen

Leidde een hogere systolische bloeddruk op jonger leeftijd juist tot een betere cognitie, maar tot een verslechtering op latere leeftijd.

Het verband tussen een hoge systolische bloeddruk en de cognitieve functies is interessant maar complex. Al eerder werd gesteld dat zowel een lage als een hoge bloeddruk voorspellers zijn van cognitieve achteruitgang op lagere leeftijd. 3 Naarmate de leeftijd vordert neemt vooral de systolische bloeddruk toe. 4 Apart genoeg wordt de bloeddruk niet hoger bij het ouder worden voor wie in 1960 en daarna geboren is. 5


Er zijn allerlei manieren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze de diastolische en systolische bloeddruk omlaag krijgen: wandelen, tomatensap, walnoten, kurkuma, spinazie (al na 7 dagen consumptie!),

Kleiner hersenvolume

Zoals we weten is een hoge bloeddruk een risicofactor voor dementie en cerebrovasculaire stoonissen. 6 7 8 Een hoge diastolische en systolische bloeddruk schaadt de hersenen, en verlaagt het hersenvolume. 9

Het is dus echt belangrijk om een hoge bloeddruk te behandelen. Want met een hoge bloeddruk start er een degeneratief proces. Wat leidt tot hersenschade. Wat apart is, is dat er dan een verlaging van de bloeddruk volgt. Dit is gezien vóórdat dementie optreedt. En tot slot tot dementie. 10 Aderverkalking en de latere bloeddrukverlaging resulteert in een verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen. Die toevoer is natuurlijk nodig voor cognitief functioneren.

Dit verminderd cognitieve functioneren betreft

  • Probleemoplossend vermogen (de nieuwe studie, zie boven)
  • Oriéntatie
  • Aandacht
  • Geheugen
  • Taal

11 12 13

Voeding en leefstijl

Als de systolische bloeddruk constant te hoog is geeft dit serieuze problemen. Het vermindert niet alleen de cognitie, maar verhoogt ook de kans op een beroerte en hartaanval. Gezonde voeding en leefstijl helpen om een gezonde bloeddruk te krijgen. Ervaar je ernstige klachten zoals kortademigheid, duizeligheid, slechter zien, bloed in de urine, hoofdpijn die maar niet weggaat? Aarzel dan niet om naar de huisarts te gaan.