Waarom narcist vaker de politiek ingaat

narcist

Een narcist wil bewondering en is egoïstisch. Door deze eigenschappen zijn narcisten ook eerder geneigd om voor een politieke carrière te kiezen. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek.

Narcisten kiezen vaker de politiek

Voor de politiek heb je misschien een dosis egoïsme nodig plus de bevestiging een gewichtig persoon te zijn. Egoïsme, gevoel van belangrijkheid: dit zijn een paar van de kenmerken van narcisten.

Uit een serie studies, uitgevoerd in Denemarken en Amerika, blijkt dat de behoefte aan bewondering vaak naar een politieke loopbaan leidt. Dit is nu juist de behoefte van een narcist. Contact met belangrijke mensen is dan een grote drijfveer. Dit bevestigt namelijk de eigen belangrijkheid.

Eigen belang en eigen agenda

Een goede politieke leider denkt niet aan eigen belang en een eigen agenda. Helaas is dit bij narcisten anders. Die gaan voor de eigen behoeftebevrediging, in dit geval de omgang met belangrijke mensen en de bevestiging een gewichtig persoon te zijn.

Conflicten en strijd

narcisttext.png
Narcisten hebben eigenschappen die hen in de politiek ver brengen

Volgens de auteurs van het onderzoek is een narcistisch politiek leider schadelijk voor de democratie. Hier kennen we natuurlijk wel voorbeelden van. Een narcist legt de focus niet op het gezamenlijk belang, maar op eigenbelang en waardering. Hoe meer een leider een narcist is, des te groter de kans op conflicten en strijd onder de bevolking.

Recht op respect versus respect verdienen

Dat narcisten slecht nieuws voor de politiek zijn zal weinigen verbazen. Het onderzoek laat ook zien dat een narcist vindt dat hij recht heeft op respect, omdat het hem toekomt. Dat is anders dan de opvatting dat je respect hoort te krijgen omdat je het verdient.

Superieur gevoel kan ver brengen

Omdat een narcist zich meer uitspreekt krijgen ze best veel stemmen. Hun stem en spreken wordt gewoon meer gehoord. Het zijn immers niet bepaald bescheiden types. Narcisten voelen zich superieur en wat hen ver kan brengen in de politiek.

Onzekere mensen voelen zich meer aangetrokken

Eigenliefde, dat is wat een narcist heeft. Waarom voelen mensen zicht aangetrokken tot leiders met een narcistische persoonlijkheid? Waarschijnlijk omdat de mens geneigd is een charismatisch, visionair persoon te kiezen die extravert is en zelfvertrouwen heeft. Hoe onzekerder de mens, des te groter de voorkeur voor zo’n leider. Ongeacht de negatieve kanten. Dit kennen we wel uit de huidige gang van zaken en de geschiedenis.

Anderen beschuldigen van eigen falen

Jammer genoeg strijkt de narcist met de veren van een ander en geeft zo’n persoon anderen de schuld van eigen falen. Zelf zijn ze mega competent, maar is het de ander die incompetent is. Naarmate narcisten invloedrijker worden, komen de negatieve kanten steeds meer aan de oppervlakte.

Geen team spirit

Eenmaal aan top zijn gebrek aan empathie en misbruik van anderen overduidelijk. Wat een ander zegt is onbelangrijk en kritiek wordt niet verdragen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het prestatievermogen van degenen onder hen. Testen tonen ook dat als een leider een hoge graad van narcisme heeft, de groep onder hem het minst effectief is. Een narcist gaat niet voor team spirit maar voor zelfverhoging.

Een opvallend feitje uit de onderzoeken is, dat volgers lang blijven geloven dat ze een geweldige leider hebben. Dit laat een gat zien tussen realiteit en waarneming.

De studie is gepubliceerd in Personality and Social Psychology Bulletin, 2020; 014616722091921 DOI: 10.1177/0146167220919212