Ontsteking in lichaam, is tandvlees de oorzaak?

ontsteking in lichaam door ontstoken tandvlees

Heb je ontsteking in je lichaam, kijk dan eens hoe het met je tandvlees is gesteld. Volgens nieuw onderzoek verergert ontstoken tandvlees inflammatie elders in het lichaam. Je tandvlees is zelfs van invloed op de kans op COVID-19-uitkomsten.

Ontstoken tandvlees en chronische ontsteking elders

Ontstoken tandvlees (gingivitis) hoeft niet altijd pijn te doen. Je herkent het als je tandvlees bloedt bij het tanden poetsen. Je voorkomt het door tandplak steeds goed te verwijderen. Doe je dit niet, dan kan tandplak ontsteken. Wat resulteert in ontsteking rondom de tand (parodontitis). Wil je ontsteking in je lichaam voor zijn, dan pak je dus steeds tandplak aan.

Hoe klinkt misschien raar: maar in tijden van corona kun je beter goed met je gebit om gaan. Dat laat een ander onderzoek zien. Ontsteking leidt tot een cytokinen-storm, wat de kans op negatieve COVID-19- uitkomsten vergroot. In een recent artikel in Medical Hypotheses wordt voorgesteld dat screening op parodontitis kan vaststellen welke mensen meer kans op ernstige COVID-19 infecties hebben.

Al bestaande inflammatie verergert

Want zodra er sprake is van parodontitis, zijn met name een viertal bacteriesoorten de boosdoeners (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Prevotella intermedia en Porphyromonas gingivalis). Vooral de laatste twee brengen schade toe en ontsteking in je lichaam.

Al bestaande ontsteking in je lichaam kan hierdoor verergeren. Omdat de bacteriën in tandplak een aanval van het immuunsysteem uitlokken, ontstaat inflammatie ook op andere plekken. Helaas maakt de inflammatie ook het tandvlees weker en komen de tanden losser te zitten.

Eerder verschenen ook al onderzoeken die toonden dat de conditie tot ontsteking in het lichaam leidt. De lange lijst bevat artritis, hartaandoeningen, diabetes, kanker, aandoeningen aan de luchtwegen en dementie.

Witte bloedcellen in verhoogde versnelling

gebit.jpg
Ontsteking in je lichaam? Hoe is het met je gebit gesteld?

Wat de reden is voor (chronische) ontsteking in het lichaam, laat het nieuwe onderzoek goed zien. Tandvleesontsteking maakt de neutrofielen bereid tot overreactie op infectie elders in het lichaam. Dit type witte bloedcel maakt ongeveer 60% deel uit van het totaal aantal witte bloedcellen. Ze horen bij het aangeboren immuunsysteem, en zetten signaleringsmoleculen vrij die ontsteking in het lichaam verergeren (cytokinen).

“Het is alsof deze witte bloedcellen in de tweede versnelling staan, terwijl ze in de eerste horen te zitten. Neutrofielen zijn de bloedcellen die het snelst cytokinen vrijzetten, wat tot negatieve uitkomsten leidt.”

Auteur van de studie Prof. Michael Glogauer, Faculty of Dentistry at the University of Toronto

Kwalijke gevolgen van parodontitis

Door parodontitis neemt het aantal neutrofielen in beenmerg toe, wat duidt op een wijdverspreide immuunrespons. De muizenstudie liet ook zien dat er meer neutrofielen waren in het bloed vlakbij plekken waar ontsteking in het lichaam was. Vervolgens bleek dat neutrofielen moleculaire markers hebben die erop zijn ingesteld om ontsteking te veroorzaken.

Niet je mondhygiëne verwaarlozen

Om te bepalen of dezelfde immuunveranderingen zich ook bij mensen voordoen, vroegen de onderzoekers aan vrijwilligers om hun gebit drie dagen lang niet te flossen en te poetsen. Dit leidde tot gingivitis. Bloedmonsters lieten zien dat neutrofielen eveneens in de startblokken stonden om ontsteking in het lichaam te veroorzaken. Nadat de deelnemers weer gingen poetsen en flossen, gingen de neutrofielen terug naar een minder reactieve staat.

Volgens de auteurs heeft ontsteking aan het tandvlees systemische effecten die een overreactief aangeboren immuunsysteem voorbestemmen. Met als gevolg (chronische) ontsteking in het lichaam en allerlei ontstekingscondities.

Mondbacteriën: de rol bij kanker

Er is nog een goede reden voor een goede mondhygiëne. Een publicatie uit 2015 in journal Immunity liet zien dat orale bacteriën immuuncellen belemmeren om kankercellen te weren. Hier gaat het om Fusobacterium nucleatum, die vaak overvloedig aanwezig is in de mond van patiënten met name met darmkanker. F. nucleatum is een orale pathogeen die gekoppeld is aan parodontale ziektes. En aanwezig is in darmtumoren.

Een slechte mondhygiëne verhoogt de kans op leverkanker met 75%

Longen, lever en milt

Hij is niet alleen een veroorzaker van inflammatie aan het tandvlees. Maar ook verantwoordelijk voor ontsteking in het lichaam, op andere plekken. Bij infecties en abcessen van longen, lever, milt, bloed en in de buik werd de bacterie dan ook aangetroffen. Bij een mondinfectie kan de bacterie zich gevaarlijk vermenigvuldigen. Zo vindt ook verdere infiltratie in lichaam en cellen plaats.

Volgens Cancer Prevention Research zijn tandvleesproblemen een risicofactor voor orale kanker.