Vitamine D en darmflora: meer inzicht in de link

vitamine D en darmflora

Zowel een vitamine D tekort als ongunstige darmbacteriën leiden tot chronische en auto immuunziektes. Een nieuwe studie over de link tussen vitamine D en darmflora verklaart meer hierover.

Darmflora en vitamine D nauw verbonden

Een lage vitamine D spiegel leidt tot allerlei problemen, zowel lichamelijk als mentaal. Een aantal studies wees zelfs op het belang van een goede vitamine D spiegel voor een betere bescherming tegen COVID-19. Ook zou de vitamine voor minder complicaties door het virus zorgen. 

Wat is de link tussen vitamine D en COVID-19?

Extra vitamine D, minder complicaties door COVID-19

Beide nodig voor mentaal en lichamelijk welzijn

De link tussen vitamine D en darmflora verklaart ook waarom de vitamine positief voor ons mentaal welzijn is. Vitamine D stimuleert de aanmaak van serotonine en het merendeel van de serotonine bevindt zich in onze darmen.

Betere darmflora bij goede vitamine D status

Ook uit een andere -recente- studie blijkt de link tussen vitamine D en darmflora. Deelnemers met een tekort hadden meer bacteriën van de soort Firmicutes en Proteobacteria. De eerste staat in verband met obesitas. Van de gunstige bacteriesoort Bacteroidetes hadden ze te weinig. 

Zo beïnvloedt vitamine D onze darmflora

Actieve en inactieve vorm van D

vitamine d
Vitamine D en darmflora zijn nauw met elkaar verbonden. Met een goede vitamine D spiegel heb je ook meer diversiteit van darmbacteriën.

Het nieuwe onderzoek geeft meer inzicht in het verband tussen vitamine D en darmflora. Die ligt in het gegeven dat de darmbacteriën een vitale rol hebben bij de omzetting van de inactieve vorm van vitamine D tot de actieve. Het is de actieve vorm die zo gunstig is voor onze gezondheid.

Meten van de vitamine D spiegel

Als je vitamine D status gemeten wordt, gebeurt dat door middel van het meten van de inactieve precursor. Dit laat zien hoeveel vitamine D in het lichaam opgeslagen is. 

Echter, de cruciale factor is waarschijnlijk eerder hoe vitamine D wordt omgezet in plaats van de hoeveelheid die opgeslagen is.

Omzetting belangrijker dan meting

Toen de onderzoekers de actieve vorm in het bloed maten, zagen ze dat dit overeenkwam met de diversiteit van de darmbacteriën. De spiegel van actieve vitamine D kwam ook overeen met de hoeveelheid gunstige bacteriën.

Daarentegen was er geen sterke associatie tussen de inactieve vorm van de vitamine, de diversiteit en hoeveelheid gunstige bacteriën.

“We waren verbaasd te zien dat de diversiteit in nauw verband staat met de actieve vorm, en niet met de inactieve vorm.” 

Auteur van de studie dr. D. Kado/Osteoporosis Clinic at UC San Diego Health

.Een grotere diversiteit leidt ook tot een grotere gezondheid. Mensen die in zonnige oorden wonen zijn beter in staat om hun eigen vitamine D samen te stellen dankzij de actie van UV-licht op hun huid.

De auteur

“Het lijkt niet uit te maken hoeveel vitamine D je krijgt via zonlicht of suppletie, en ook niet hoeveel je lichaam kan opslaan. Wel gaat het erom hoe goed je lichaam in staat is om het in de actieve vorm om te zetten. “

Verbetering van andere behandelingen

Door het darmmicrobioom van patiënten te veranderen kunnen bestaande behandelingen met betrekking tot botdichtheid en andere issues verbeterd worden, zo speculeert de studieauteur.

Osteoporose studie

Met betrekking tot het verband tussen vitamine D en darmflora namen 567 mannen deel aan de studie Osteoporotic Fractures in Men Study (MrOS) werden feces- en bloedmonsters afgenomen. De hoeveelheid van drie vitamine D metabolieten werd gemeten, en ook de bacteriesoorten.

“De significante link tussen vitamine D en darmflora ondersteunt de gedachte dat een toegenomen microbiële diversiteit een gezonde staat reflecteert.” 

Deelnemers met de meeste actieve vitamine D hadden 

  • de grootste diversiteit
  • meer gunstige butyraat producerende darmbacteriën 

Butyraat is een korte keten vetzuur die door darmbacteriën gegenereerd wordt bij vertering van vezels. Gezondheidsvoordelen van het vetzuur zijn onder andere preventie van darmkanker, verlaging van het verkeerde cholesterol en een betere insulinegevoeligheid. 

Oorzaak of effect?

Het was alleen lastig om vast te stellen wat er eerder was, de kip of het ei. Zorgt een hoge spiegel van actieve vitamine D voor een goed milieu voor de butyraat producerende bacteriën? Of bevorderen deze bacteriën de omzetting van vitamine D naar de actieve vorm? Hierop hebben de auteurs nog geen antwoord. Het enige dat duidelijk is, is de link tussen vitamine D en darmflora.