Serotonine en dopamine tekort door aspartaam

neurotransmitters op peil: dopamine en serotonine

Serotonine en dopamine zijn beide feel-good neurotransmitters. Wil je beide goed op peil houden, dan sla je maar beter aspartaam over. Want de kunstmatige zoetstof is funest voor deze neurotransmitters die zorgen dat we lekker in ons vel zitten.

Dopamine en serotonine: bewaak ze goed

Vooral voor een kind heeft de inname van aspartaam veel effect op tryptofaan, dopamine en serotonine. Kijk dus goed wat in de toetjes, drankjes en koekjes zit. Een kind dat vroeg in het leven is blootgesteld aan de kunstmatige zoetstof, heeft een grote kans op gedragsstoornissen later in het leven. Dit bleek uit een wetenschappelijke publicatie in Physiology & Behavior.

Gedrag, humeur en motivatie

Wat zijn dan de effecten van aspartaam precies op de belangrijke neurotransmitters serotonine en dopamine? Beide hebben behalve gevolgen voor ons gedrag, humeur en onze motivatie, ook een belangrijke uitwerking op leren en presteren.

Gedragseffecten

De studie waar het om gaat werd uitgevoerd op muizen. Toen zwangere muizen aspartaam consumeerden, zorgde dit voor hyperlocomotie en gebrekkige navigatie bij het nageslacht. Daarnaast was exploratiegedrag afgenomen en nam angst gerelateerd gedrag toe. Kortom: de zoetstof zorgde voor gedragseffecten later in het leven. Maar wat hebben serotonine en dopamine hiermee te maken?

Aspartaam en gedragsstoornissen

Wat heeft aspartaam met dopamine en serotonine te maken?

  • Aspartaam is samengesteld uit fenylalanine (50%), aspartaat (40%) en methanol (10%).
  • Fenylalanine: speelt een belangrijke rol bij de regulatie van neurotransmitters, waarbij aspartaat een rol speelt als excitotoxisch (prikkelend) neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel. Fenylalanine: speelt een rol in de stofwisseling van aminozuren en de opbouw van proteïnen in weefsels en is een precursor van tyrosine, DOPA, dopamine, norepinefrine, epinefrine, fenylethylamine en fenylacetaat. Die laatste regelt de breinontwikkeling en stofwisseling van vetzuren.  Maar is ook belangrijk bij de regulatie van neurotransmitters.
  • Glutamaat, asparagines en glutamine worden gevormd door de precursor aspartaat. 
  • Methanol wordt omgezet in formate. Formate kan uitgescheiden worden of een stijging geven van formaldehyde, diketopiperazine (een kankerverwekkende stof) en een aantal andere hoogst toxische bijproducten.

Het is meerdere malen gemeld dat consumptie van aspartaam neurologische en gedragsstoornissen veroorzaakt bij personen die hier gevoelig voor zijn. Hoofdpijnen, slapeloosheid en toevallen zijn een paar neurologische effecten die geregistreerd zijn. Deze klachten komen door veranderingen in de concentraties van catecholaminen (hieronder vallen norepinefrine, epinefrine en dopamine).

Emotioneel en mentaal functioneren

Omdat aspartaam directe en indirecte cellulaire effecten op de hersenen heeft, bestaat het verband tussen mentale stoornissen, veranderingen in leervermogen en emotioneel functioneren. Fenylalanine passeert de bloed-brein barrière en veroorzaakt ernstige veranderingen. Niet alleen in de aanmaak van dopamine en serotonine, maar ook wat betreft de andere neurotransmitters. Methanol wordt afgebroken tot formate, en op die manier is het erg giftig voor de cellen. Ook voor de hersencellen. De effecten zijn bestudeerd op ratten, muizen, konijnen en mensen.

dopamine en serotonine
Toe aan meer plezier en motivatie, door meer serotonine en dopamine? Sla producten met aspartaam dan over

Wedijverende aminozuren

Alle aminozuren zoals fenylalanine en tryptofaan doen hun best om in de bloed-brein barrière te komen. Dat is juist het hele probleem. Want als er een grote hoeveelheid van één aminozuur is, gaat het ten koste van de andere. Bij de consumptie van veel aspartaam, wordt 50% afgebroken tot fenylalanine. Dit verandert in tyrosine en passeert de bloed-brein barrière. Jammer voor bijvoorbeeld tryptofaan. Want die redt het hierdoor dus niet om door die barrière te komen. Wil je meer tryptofaan? Dan geef je ook de voeding die tryptofaan bevat de kans.

Dopamine productie

Dopamine is een fijne stof. Het geeft ons onder meer motivatie en plezier. Als fenylalanine uit aspartaam de concurrentie aangaat met dopamine heb je natuurlijk een gebrekkige dopamine productie. Door aspartaam neemt fenylalanine in de hersenen toe, net als tyrosine.

Serotonine productie

We kennen de neurotransmitter om zijn rol op het gedrag, de nachtrust, lichaamstemperatuur, eetlust en neuro-endocriene functies. Als fenylalanine het wint van tryptofaan bij de passage door de bloed-brein barrière dan is ook de serotonine productie in gevaar. En helaas verlaagt dat dan weer de opname van GABA, ook zo’n stofje dat nodig is voor een prettig gevoel.

Het komt erop neer dat aspartaam door zijn samenstelling een brede reeks aan processen in het lichaam verstoort. Waaronder de stofwisseling van onszelf en van aminozuren.

Het is dus geen wonder dat aspartaam consumptie neurologische en gedragsreacties bij sommige mensen veroorzaakt.

Na bovenstaande treedt er op kort termijn cellulaire dood op. (33).

Menselijke en dierlijke reacties op aspartaam

De dieren die in studies getest zijn op fenylalaninetoxiciteit zijn hiervoor ongeveer 60 x minder gevoelig dan mensen. Mensen zijn 10 tot 20 x meer gevoelig voor methanol vergiftiging. Dieren zijn meer gevoelig voor ethanol (wat in alcoholische dranken zit) en 8-10 x minder gevoelig voor de effecten van aspartaat en glutamaat.

Vetopslag en vertraagde ontwikkeling

Inname van aspartaam heeft een hunkering naar koolhydraten tot gevolg en leidt tot gewichtstoename. Dit gebeurt vooral rond de heupen en dijen. Bij het nog ongeboren kind is er een vertraagde mentale ontwikkeling en verminderd zicht. En door de verstoring in serotonine en dopamine is het op zijn zachtst gezegd niet gunstig voor leren, gedrag en emoties.

Verstoring van het dopaminerge systeem: leidt tot bewegingsstoornissen, stoornissen in spierspanning, tics, obsessief-compulsieve stoornissen, abnormale oogbewegingen, ADHD en een gebrekkig werkgeheugen.

Verstoorde serotonerge routes

Net als de andere monoamine neurotransmitters speelt serotonine een belangrijke rol bij de hersenontwikkeling en rijping van het brein. Verstoring speelt een rol bij stoornissen als autisme en andere ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Aspartaam en zijn bijproducten zorgen voor excessieve zenuwsignalen. Ook gooit het de huishouding van neurotransmitters als dopamine en serotonine in de war. Met leerproblemen, emotionele problemen, neurodegeneratie en een inadequaat lichamelijk functioneren tot gevolg