Losse tanden: de start van dementie?

losse tanden

Het vermelden waard; waarom een goede gebitsverzorging belangrijk is. Er zijn veel studies over de link tussen tandplak, tandvleesontsteking en gezondheid. Gebitsproblemen lijken een garantie voor snellere veroudering, geestelijk en lichamelijk. Losse tanden beloven niet veel goeds volgens een nieuwe studie.

Dus is voorkomen beter dan genezen! Je bent nooit te oud om goed te poetsen, flossen en naar de mondhygiëniste te gaan om tandsteen te verwijderen.  En om de methoden van oilpulling toe te passen. Hoe dan ook, volgens de nieuwe studie kun je tandverlies en losse tanden echt beter voorkomen.

Tandverlies: grotere kans op cognitieve achteruitgang

Deze keer geen blog over tandplak en tandsteen. Hoe belangrijk het ook is om dit in toom te houden. Gezien alle studies die het verband aantoonden met snellere veroudering. Waaronder een verhoogd risico op hartproblemen. Schadelijke tandplak-veroorzakende bacteriën: die moet je echt afremmen. Dementie is een snel stijgende ziekte. Met voeding en leefstijl kunnen we de ziekte verhinderen/vertragen. Maar nu losse tanden. Een kunstgebit door tandverlies is geen pretje en uit een nieuwe studie blijkt het belang van een sterk gebit.

Denk niet licht over gebitsverzorging

In de studie stelden ze het verband vast tussen losse tanden en dementie/cognitieve achteruitgang. Hoe meer tandverlies of losse tanden, des te groter de kans op de twee condities is! Dus zorg goed voor je gebit en denk er niet te licht over gebitsverzorging.

Door een slechte mondhygiëne gaat je denkvermogen achteruit

Tandvleesontsteking: ook ontsteking in je lichaam?

Hoe gezond tandvlees lijf en brein gezond houdt

Oil pulling: kloppen de claims?

Dementie is een verzamelnaam voor allerlei ernstige neurodegeneratieve aandoeningen. Hieronder vallen onder meer Alzheimer’s, Lewy body, vasculaire dementie en frontotemporale dementie. Dit zijn slechts vier voorbeelden van de meer dan 50 soorten. Er is geen genezing voor. Alleen symptoombeheersing. Maar het is nog beter om de kans op het ontstaan ervan te verlagen. Dit doe je in ieder geval niet met slechte voeding. Maar wie zou denken dat tandverlies en losse tanden ook van invloed zijn? Soms is het ontstaan van losse tanden wel erfelijk. Let dan extra op, en verzorg je gebit dan juist uitermate goed.

Want, volgens de auteurs is het zo:

“Gezien de hoeveelheid mensen met Alzheimer’s en dementie en de kansen die we hebben om de mondgezondheid gedurende een heel leven toe te passen, is het nodig om te weten dat er een connectie is tussen een slechte mondgezondheid en cognitieve achteruitgang.”

Een kunstgebit, goed of niet?

De aanwezigheid van slechte bacteriën betreft natuurlijk niet alleen onze darmflora, maar ook onze huid en onze mond.  Voor de conclusie dat losse tanden/tandverlies dementie en cognitieve achteruitgang veroorzaken namen de onderzoekers een aantal relevante en langdurige studies m.b.t. het verband. Die studies verschenen en peer-reviewed journals en betrof de data van bijna 35.000 deelnemers. 

Hieruit bleek dat losse tanden de kans op dementie en cognitieve achteruitgang zo’n 1.5 keer verhoogt.  Bij sommige mensen ontbreken een paar tanden, wat ze geen probleem vinden. Toch blijkt uit eerder onderzoek dat als de losse tanden (dus uiteindelijk tandverlies)  plaatsmaken voor een kunstgebit, dit de kans op dementie weer verlaagt. 2 

Schadelijke mondbacteriën

Waarom losse tanden dementie en cognitieve achteruitgang tot gevolg hebben, is niet helemaal duidelijk. Een mogelijke verklaring kan zijn dat dit te maken heeft met schadelijke mondbacteriën. En ja, inderdaad die bacteriën die ook gingivitis en parodontitis veroorzaken. Die bacteriën veroorzaken virulente factoren zoals endotoxines of “gingipains” die de ophoping van beta-amyloïden verergeren en een neuro-inflammatoire respons stimuleren wat tot dementie en dementie gerelateerde aandoeningen leidt.