Psychische problemen: ga darmflora behandelen!

probiotica pijn

Psychische problemen: dat het loont om je op de darmen te richten, bewijst weer een nieuwe studie. Het is niet de eerste keer dat het verband tussen  darmmicrobioom en mentale problemen is aangetoond. Zoals de link met psychische stoornissen zoals autisme, schizofrenie, depressie en angst.

Psychische problemen: richt je op darmflora!

Mentale stoornissen: het idee dat de darmen invloed hebben op de hersenen en gedrag ontsproot nog maar zo’n tien jaar geleden. Vandaag de dag is het echter goed wetenschappelijk bevestigd dat de miljarden microben in de darmen een uitgesproken invloed hebben op het brein en psychische klachten. Deze darm-brein as wordt veel onderzocht, en hieruit blijkt dat mentale problemen de oorsprong kunnen hebben in de darmen. Een nieuw gepubliceerde studie in Journal Cell laat bijvoorbeeld weten dat mensen en kinderen met autisme, een ander darmmicrobioom hebben. Wat (deels) verantwoordelijk is voor de mentale problemen en psychische klachten.

Wat darmflora met autistisch gedrag te maken hebben

Darmflora in balans

psychische problemen
Psychische stoornissen en problemen: richt je op je darmflora

Meer dan ooit is bekend hoe belangrijk onze darmflora zijn voor onze gezondheid en gevoel van welzijn. Ze helpen bij de opname van voedingsstoffen, ondersteunen het immuunsysteem (een belangrijk deel hiervan bevindt zich ook in de darmen) en produceren chemische stoffen die belangrijk voor de hersenfunctie en afwezigheid van psychische klachten zijn. Het is dus dat darmflora in balans, mentale klachten en psychische problemen voorkomen of een stuk verminderen.

Probiotica en voeding

Ga maar na: de darmbacteriën communiceren met de hersenen via de darm-brein as en vice versa. Die darm-hersenen connectie is een complex netwerk van neuronen, hormonen en proteïnen die het mogelijk maakt dat boodschappen van darmen naar hersenen gaan en andersom. Een goed verloop hiervan is zeker essentieel als je psychische klachten hebt. Probiotica en probiotische voeding hebben dus zeker zin bij psychische stoornissen en mentale klachten.

Link met mentale stoornissen

Want verstoorde darmflora, door stress, ziekte, antibiotica en andere medicatie, een verkeerd dieet, leiden niet alleen tot darmstoornissen. Maar ook tot mentale stoornissen en psychisch klachten. Alleen al in de laatste tien jaar verschenen duizenden publicaties waarin de link werd gelegd met mentale stoornissen zoals Alzheimer’s, autisme, depressie, angst en Parkinson’s.

Gedragsstoornissen

Veel van het bewijs over de invloed van het microbioom op de hersenfunctie en psychische en mentale problemen kwam van studies op diermodellen. Experimenten met bacterievrije muizen toonden dat de afwezigheid van een darmmicrobioom leidt tot gedragstoornissen en psychische stoornissen zoals angst, depressie en zelfs schizofrenie.. 1

Voorspellen darmbacteriën je persoonlijkheid?

Autisme

Een voorbeeld hiervan betreft autisme, een ontwikkelingsstoornis onder de psychische stoornissen.  Bij kinderen die dit hebben zijn Bacteroidetes en Proteobacteria rijkelijk aanwezig. Daarentegen hebben ze zeer weinig Bifidobacteria en Firmicutes in de darmen. Maar één soort van de Firmicutes bacterie is dan wel weer rijkelijk aanwezig bij kinderen die naast autisme ook gastrointestinale problemen hebben. (het is de “aftakking” van Firmicutes, Clostridium.) Ook Sutterella en Ruminococcus zijn meer aanwezig bij autisme. Dit soort ontdekkingen ondersteunen het idee van een probiotische behandeling bij psychische stoornissen. 2 Bij ratten die Campylobacter jejuni toegediend kregen nam angstgedrag toe. 3 Ook Bacteroidetes heeft een connectie met psychische klachten zoals depressie. Sommige onderzoekers meldden een chronische lage graad ontsteking in de hersenen, die correleert aan depressie. Depressie is een van de meest voorkomende mentale problemen in ons land, en die kan weer verband houden met een lekkende darmwand. Lage graad ontsteking hoor bij de “welvaartziektes’” wat suggereert dat gezonde voeding noodzakelijk is.

Zorg voor diversiteit

Interessant is ook het verband met schizofrenie. Een van de mentale stoornissen waarbij de mensen kwetsbaar is voor psychoses. Zuigelingen die via de keizersnede ter wereld komen hebben minder Bacteroidetes en Bifidobacteria (je neemt bij geboorte je basis darmmicrobioom mee van je moeder), en meer Clostridium difficile vergeleken bij kinderen die via de vagina worden geboren. Er is nu bewijs dat de hersenen van een kindje zich goed ontwikkelen als Bifidobacteria aanwezig zijn. Echter wordt Clostridium difficile als een ongewenst pathogeen gezien. Er zijn casussen van mentale stoornissen zoals schizofrenie die in verband staan met een Clostridium difficile infectie. 4 5 Bij psychische klachten en stoornissen zoals depressie en angst blijkt er sprake te zijn van darmflora die minder divers zijn dan bij mensen zonder mentale klachten. 6 7

Steeds meer onderzoekers leggen de focus op psychobiotica voor de behandeling van mentale problemen en psychische stoornissen. De term psychobiotica refereert aan behandelingen met pre- en probiotica tegen psychische klachten en mentale stoornissen.

Gevarieerde voeding voor gezond darmmicrobioom

Nu terug naar de studie in Journal Cell. Daarin wordt gesteld dat autisme op zijn minst deels veroorzaakt wordt door de nadelige samenstelling van darmbacteriën. Voor de studie werden ontlastingsmonsters vergeleken van kinderen met ASS/zonder ASS. Er was de connectie met darmbacteriën, maar ook was er een link met dieet die nog sterker was. Een ASS-diagnose stond in verband met een ongezonder dieet.dat minder divers was. Een punt dat ook bij andere mentale stoornissen en psychische klachten kan spelen. Dat ongezonde en eenzijdige voeding vaker tot psychische problemen en mentale stoornissen leidt is uit wetenschappelijke literatuur overduidelijk.

Groente en fruit

Het wordt steeds meer evident dat microben een impact hebben op psychische stoornissen en mentale klachten. Het heeft weinig zin om alleen probiotica in te nemen. De nummer 1 interventie zou de voeding moeten zijn, om meer diversiteit binnen darmflora te kweken. Dat je bij psychische problemen en mentale stoornissen opknapt van een dieet met veel groente en fruit, is bewezen. Dit kan al binnen 6 weken effect sorteren, mits het consequent genuttigd wordt. 8 9 10 Niet opmerkelijk als je bedenkt dat onder andere groente en fruit darmflora hervormen en een gunstig effect op de darm-brein as hebben.. 11