Mijlpaal: succesvolle brein-tot-brein communicatie tot stand gebracht

Een team van neurowetenschappers en robotic engineers hebben aangetoond dat brein-tot-brein communicatie tussen mensen levensvatbaar is.

Communicatie zonder praten of gebarentaal

De neurowetenschappers slaagden erin om overdracht via Internet naar verschillende breinen succesvol te laten verlopen, terwijl tussen de proefpersonen duizenden kilometers afstand zat.

Succesvol woorden overgebracht

Het doel van het onderzoek was om te kijken of het voor een persoon mogelijk is om communicatie direct tussen breinen van  personen te laten verlopen door de breinactiviteit van de een in kaart te brengen en het als het ware in de ander te injecteren over een grote afstand en door middel van bestaande communicatie routes.

De woorden ‘hola’ en ‘ciao’ werden zo succesvol overgebracht door brein-tot-brein overdracht via de computer. De transmissie ging van India naar Frankrijk en hierbij werd EEG gebruikt in combinatie van Internet gekoppeld was. Ook transcraniale magnetische stimulatie (TMS) technologie werd hierbij gebruikt.

Electrodes werden bevestigd aan de schedels van de proefpersonen.  Deze electrodes maten elektrische pulsen wanneer een van de twee personen zich concentreerde op een gedachte, zoals het bewegen van een arm of been. De computer interpreteerde en vertaalde vervolgens het signaal en bracht dit over naar een robot. En van hieruit werd het overgebracht naar breinen van drie andere personen.

Een van de vier proefpersonen was toegewezen aan een brein-computer interface (BCI) en was de verzender. De andere drie waren toegewezen aan de computer-brein interface (CBI) en ontvingen de boodschappen.

Directe communicatie tussen hersenen in de toekomst

Met behulp van EEG vertaalde het team ‘hola’ en ‘ciao’ naar een binaire code en mailde de resultaten naar India en Frankrijk. Daar bracht de CBI de boodschap over aan de ontvanger door middel van non-invasieve brein stimulatie.

Een van de onderzoekers: “Ooit gaan hersenen direct met elkaar communiceren. Dit onderzoek is een belangrijke mijlpaal, omdat in deze experimenten mensen met elkaar communiceren zonder gebruik te maken van traditionele communicatie, zoals praten of gebarentaal.”
De studie werd gepubliceerd in  PLOS ONE.

In 2013 vond er brein-tot-brein overdracht plaats tussen ratten.