Invloed van testosteron op serotonine

OEDGEZOND.INFO

De vrouwelijke sexhormonen beïnvloeden psyche sterk. Studies bevestigen dit, en ook fenomenen als de baby blues en PMS. Ook het mannelijke sexhormoon testosteron beïnvloedt stemming en emoties, en wel op een positieve manier. Naarmate mannen ouder worden, neemt testosteron af en ervaren zij vaker depressieve gevoelens. Dit heeft alles te maken met serotonine.
Relatie testosteron en serotonine

Biological Psychiatry publiceerde een studie van onderzoekers van de MedUni Wien, waarin zij inzicht geven in een potentieel biologisch mechanisme achter de relatie hormonen-stemming.

Wanneer mannen ouder worden, hebben ze vaker last van depressies. Sommige studies hebben al de positieve effecten aangetoond van testosteron suppletie op de stemming. De meest recente studie van MedUni heeft voor het eerst laten zien dat testosteron de hoeveelheid serotonine transporteurs (proteïnen) in de hersenen vermindert. Deze proteïnen reguleren de concentratie van serotonine en zijn tevens het doel van antidepressiva.

Serotonine transporteurs namen weer toe na enkele weken hormoon therapie.

Om het effect van testosteron te onderzoeken, kozen de onderzoekers ervoor om hormoontherapie uit te voeren op transseksuelen.

Onderzoekers MedUni:

Transseksuelen zijn mensen die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zitten, en die daarom hoge doses hormonen van het tegengestelde geslacht willen, om het uiterlijk van dat geslacht te verkrijgen. Vrouwen krijgen testosteron en mannen oestrogenen en medicatie om de testosteronproductie te onderdrukken.”

Middels PET scans demonstreerden de onderzoekers dat de hoeveelheid serotonine transporteurs in de hersenen aanzienlijk hoger zijn na 4 weken hormoontherapie met testosteron en dat dit oploopt wanneer de therapie doorgaat. Een nauwe relatie is ook gevonden tussen testosteron spiegel in bloed en de concentratie van serotonine transporteurs.

Volgens onderzoekers MedUni:

De studie heeft laten zien dat testosteron de potentiële bindingslocaties voor SSRIs in de hersenen doet toenemen. Dit geeft enorm inzicht in de manier waarop sexhormonen het menselijk brein beïnvloeden en in geslacht gerelateerde psychische aandoeningen.”

Bron: Biological Psychiatry Journal