Verkoudheid voorkomen? Hou je neus warm!

 
In de winter word je eerder verkouden, dat is algemeen bekend. Om verkoudheid te voorkomen kun je maar beter je neus warm houden, zo laat nieuw onderzoek zien. Het immuunsysteem reageert namelijk minder alert op het rhinovirus, wanneer de interne lichaamstemperatuur terugloopt na blootgesteld te zijn aan koude lucht. Zoals het geval is bij inademing van koude lucht door de neus.

Temperatuur

Onderzocht werd het weefsel van muizen, waarop tevens het Rhinovirus losgelaten werd. Het virus bleek zich sneller te verspreiden bij een temperatuur van 33 graden celcius, dan bij een temperatuur van 37 graden celcius.

Virussen die zich bij een hogere temperatuur vermenigvuldigden maken verdedigingsreacties aan (afweerreacties). Bij een minder adequate afweerreactie, kunnen virussen zich beter vermeerderen (ook bij 37 graden celcius).

Koudere neuscellen

Waar schommelingen in interne lichaamstemperatuur geen directe invloed op het virus zelf hadden, had de indirecte immuunrespons dit wel. De immuunrespons was het sterkst, bij warmere longcellen, en het zwakst bij koudere neuscellen.

“Het is lang bekend dat het rhinovirus zich beter kan verspreiden bij koudere temperaturen, rond de 33 graden celcius. Maar de reden voor deze voorkeur was nog onbekend. De focus lag altijd meer op het virus zelf. Replicatie op zichzelf werkt bij beide temperaturen even goed, en dit liet de vraag onbeantwoord. Nu weten we, dat door koelere temperatuur in de neus van muizen, het immuunsysteem niet in staat is om verdedigingssignalen op te wekken. En dat vermeerdering van het virus dan niet tegengehouden wordt”, aldus onderzoeker Akiko Iwasaki (professor immunobiologie), Yale Yale University School of Medicine.

De bevindingen verschijnen in de huidige editie van Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bron: www.webmd.com